Balans@home bij jonge koppels

Flair en het Vlaamse Gelijkekansenbeleid wilden weten hoe het met de taakverdeling zit bij jonge koppels thuis. Wat verwachten jonge mannen en vrouwen van elkaar? En wat gebeurt er met het rollenpatroon als er een eerste kindje komt? Enkele opvallende resultaten…

Jonge vrouwen koesteren lage verwachtingen. 43% ging ervan uit dat zij na de komst van de kids minder zou gaan werken dan haar partner. slechts 12% nam aan dat de partner minder zou gaan werken.

Bovendien blijken de respondenten erg traditioneel ingesteld. De vrouw neemt het gros van de huishoudelijke en verzorgende taken op zich. Nadat er kinderen zijn, stopt de man gemiddeld zo’n 10,25 uur (per week) minder werk in het huishouden dan de vrouw.
De grote meerderheid van de vrouwen (79%) besteedt meer tijd aan praktische en zorgende taken voor de kinderen dan aan spel en ontspanning.   

De dynamiek in de relatie en de verdeling van de taken maken een grote verschuiving door nadat er kinderen zijn. 65% van de mama’s geeft toe sinds de komst van haar eerste kind meer huishoudelijke taken op zich te nemen. Slechts 1 op 5 stelt dat haar partner meer bijdraagt.

Zijn vrouwen tevreden met dit rollenpatroon? Ja, meer dan 6 op 10 is tevreden. Toch is bijna een kwart ontevreden en wil 1 op 3 een meer evenwichtige taakverdeling.

Indien ze mochten kiezen, zouden de mama’s minder tijd aan zorg willen besteden en meer tijd aan spel en ontspanning. Maar dat wil niet noodzakelijk zeggen dat de partner die taken màg overnemen. Heel wat mama’s willen niet dat hun partner meer zou bijdragen in de zorgtaken.

Bijna 6 op 10 mama’s beaamt dat de combinatie werk en gezin haar zwaarder valt dan ze vooraf hadden ingeschat.

Dit alles zorgt voor toch veel frustratie en erover praten is de boodschap. Het Wie-doet-wat-contract is een leuke tool om het debat op gang te brengen… Hiermee kunnen jij en je partner aangeven wie welke taken op zich neemt. Eventuele frustraties kan je zo op een ludieke manier aanpakken…

Partner Content