Beter statuut voor onthaalouders in de maak

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steven Vanackere heeft vandaag een delegatie ontvangen van de onthaalouders die pleiten voor een volwaardig sociaal statuut.

Sedert 1 april 2003 hebben onthaalouders recht op kinderbijslag, geboorte- en adoptiepremie en bouwen ze pensioenrechten op. Ze krijgen een vergoeding wanneer kinderen buiten hun wil afwezig zijn en ze zijn verzekerd voor geneeskundige verzorging, arbeidsongeschiktheid, arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Minister Vanackere wil verder werken aan de gefaseerde uitbouw en het versterken van het statuut van de onthaalouders tot een volwaardig werknemersstatuut. De gesprekken hierover met de federale minister worden binnenkort opnieuw opgestart.

Vandaag zegde minister Vanackere alvast een nieuwe maatregel toe die de koopkracht van de onthaalouders ten goede komt. Omdat de dagvergoeding (15,39 euro) van de onthaalouders pas in januari 2009 opnieuw wordt aangepast aan de nieuwe indexevoluties wil minister Vanackere nu al een verhoging van 2% verrekenen. Minister Vanackere trekt daarom 790.000 euro extra uit om aan de onthaalouders dit jaar deze eenmalige premie toe te kennen en zal dit zonder uitstel aan de Vlaamse Regering voorleggen.

Minister Vanackere creëert tevens een reglementair kader om de projecten van samenwerkende onthaalouders te continueren. Dit besluit maakt het ook mogelijk om uitvoering te geven aan een bijkomende vergoeding voor flexibele opvang door onthaalouders.

 

Partner Content