© iStock

Dieren in huis zorgen voor minder allergie

  Een Amerikaanse studie toont aan dat kinderen die met huisdieren opgroeien, tweemaal minder risico te lopen om allergisch te worden.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij 474 kinderen, die werden gevolgd vanaf de geboorte tot de leeftijd van 7 jaar. De onderzoekers vergeleken de aanleg tot allergie van 184 kinderen die opgroeiden in het gezelschap van minstens twee honden of katten met deze van 220 kinderen die geen nauw contact hadden met dieren.

Te hygiënisch zorgt voor meer allergieën

De behaalde resultaten sluiten aan bij de populaire theorie dat kinderen steeds meer allergieproblemen krijgen doordat we alsmaar hygiënischer leven.

De verklaring van het fenomeen is eenvoudig: Wanneer kinderen spelen met huisdieren worden bacteriën overgedragen en het immuunsysteem reageert op de stoffen die mogelijk een allergie kunnen uitlokken.

Bron: gezondheid.be

Partner Content