Een moment voor jezelf

Vrouwen en (jonge) ouders worden vaak met een overbezet agenda geconfronteerd. In het privéleven, maar ook als werknemer. Mindfulness wil een remedie bieden voor de steeds toenemende druk waaraan we bloot staan.

Hoe denken HR-managers eigenlijk over die combinatie privéleven / werk. En hoe kan 'mindfulness' mama's helpen? Enkele vragen aan mevrouw Rachel De Rudder, HR-manager.

Is Mindfulness de laatste hoop voor mama’s die het gevoel hebben dat 'de rush' nooit stopt?

"Mindfulness is één van de middelen die ons in staat stelt te vertragen. Vertragen als voorwaarde om evenwichtig en met respect voor onszelf in de snelle wereld te functioneren en keuzes bewust te maken. Naast Mindfulness kan bijvorobeeld yoga of sporten hetzelfde betekenen. Het komt erop neer van voor jezelf te kiezen. Even een moment voor jezelf. Voor wie je bent, voor wat je wilt, voor wat je energie geeft, voor wat je energie kost."

Hoe kan Mindfulness in het bedrijfsleven moeders persoonlijk helpen? Kan het ook moeders helpen in het dagelijkse leven van ‘kinderen naar de crèche/school, job, huishouden, sociaal leven,…’?
"Het kan zeker helpen om bewuster te kiezen. In de 'ratrace' van het leven maken we veel keuzes die erbij horen en die eigenlijk niet de onze zijn. Het hoort bij het sociale confirmatie-verlangen.

Kinderen moeten hobby’s hebben, sporten, als het even kan muzieklessen, uitblinken op school. Daarbij moeten moeders de eeuwige beschermers zijn die participatief met hun kinderen omgaan. Alleenstaande moeders hebben geen man om te klanken en beslissingen te dragen. Mindfullness kan hen zeker helpen om bewuster beslissingen te nemen en voor de juistere beslissing die bij hun identiteit past."

Veel bedrijven en de overheid doen best wel wat inspanningen om de combinatie gezin/werk vlotter te kunnen combineren. Toch blijft het voor vrouwen (en allicht ook mannen) een moeilijke klus om alles klaar te krijgen. Scholen sluiten om 15u30, ellenlange files zorgen voor ergernis, steeds blijkt een kind ’s ochtend plots ziek…
Zie jij een oplossing in mindfulness zodat mama’s er minder zouden gaan mee 'zitten'? Of zijn er ook praktische zaken die bedrijven kunnen doen om werkneemsters het leven te vergemakkelijken? Thuiswerk als ideale oplossing? Ook al is dit nog maar een bijzonder kleine minderheid die dat toelaat?

"Ja. Het eigenaardige is dat praktische oplossingen zoals deeltijds werken of thuiswerken net stressinducerend werkt (onderzoek toont aan dat parttimers minder tevreden zijn en meer stress hebben – werd bevestigd door onze interne bevraging). Misschien net omdat de vrije tijd niet meer vrij is. De keuze tot parttime werken is vaak geënt op het 'te weinig tijd hebben'.

Terwijl het ervaren van tijd de meest subjectieve ervaring is die er bestaat. Ook al hol je van her naar der, dan nog kan je dit op een mindfulle manier doen. Hoe vaak staat de radio uit? Kijk je niet naar TV? Eet je traag en bewust? Kijk je bewust om je heen om op te merken en niet aan je voorbij te laten gaan? Ben je je bewust van je ademhaling ? …."

Het boek Mindful@work  wil aantonen dat Mindfulness ook in het bedrijfsleven nuttig kan zijn. In het boek (uitgegeven bij Lannoo) komt Durabrik als case study voor. CEO, Joost Callens, heeft een managementstijl die men niet meteen zou verwachten in de bouwsector. Hij vormt samen met Rachel De Rudder, de HR Manager, een tandem. Samen voeren zij de nieuwe inzichten door op de werkvloer. Mindfulness speelt daarbij een rol.

Partner Content