Extra ondersteuning voor ouders die hun zwaar gehandicapte kinderen thuis verzorgen

Vanaf 1 september is het ministerieel besluit van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steven Vanackere in werking dat een extra ondersteuning betekent voor de vele ouders van zwaar gehandicapte kinderen die intensief gedurende korte periodes zorg dragen voor hun kinderen.

Deze maatregel houdt in dat wie in de toekomst in totaal 30 dagen op jaarbasis (niet meer aaneensluitend) zorg draagt voor een persoon die doorgaans in een gehandicaptenvoorziening verblijft, daarvoor een uitkering van 125 euro zal ontvangen. Elke persoon met een handicap die door de familie meer dan 100 dagen verzorgd wordt zal 250 euro krijgen. 2100 mensen komen in aanmerking voor deze maatregel.

Dit ministerieel besluit  kadert in een pakket van maatregelen die minister Vanackere dit jaar al heeft genomen ter ondersteuning van de mantelzorg. Zo krijgen zorgbehoevenden die thuis worden verzorgd al vanaf 1 juli van dit jaar 125 euro uitkering toegekend voor mantel- en thuiszorg.