Familieplan voor zelfstandigen

Zelfstandigen moeten vaak heel wat kunst- en vliegwerk verrichten om hun gezins- en beroepsleven evenwichtig te combineren. Daarom stelde minister van KMO?s en Zelfstandigen Sabine Laruelle het Familieplan voor zelfstandigen op. Dit plan moet zorgen voor een evenwichtigere combinatie van gezins- en beroepsleven.

Het Familieplan speelt volledig in op de ervaringen, behoeften en verwachtingen van zelfstandige vrouwen en mannen.
Het is bedoeld om werk en gezin met elkaar te verzoenen.

Het Familieplan voor zelfstandigen bevat 2 soorten maatregelen:

1. Maatregelen om de bestaande sociale bescherming aan te vullen:
? Verbetering van het moederschapsverlof;
? Steun met dienstencheques;
? Mogelijkheid tot ouderschapsverlof;
Steun tijdens de moeilijkste momenten in het leven;
Gelijke kinderbijslag;
? Bijdragenverdeling binnen een koppel;
? Vervangsysteem om een zelfstandige activiteit te kunnen voortzetten.

2. Maatregelen om mensen ? en dan vooral vrouwen ? aan te moedigen om zelfstandig te blijven of te worden:
? Aangepaste kinderdagverblijven en kinderopvang;
Familio, een nieuw krediet van het Participatiefonds;
? Aandacht voor vrouwen die de draad weer oppikken;
? Bewustmaking rond vrouwelijk ondernemerschap;
Vrouwelijke netwerken ondersteunen;
? Mentorship aanmoedigen;
? Kijken naar wat in andere Europese landen gebeurt.

Dit Familieplan kwam tot stand na ontmoetingen met betrokkenen, deskundigen en zelfstandigenorganisaties. Het zal in verder overleg worden uitgevoerd volgens de beschikbare middelen.

Partner Content