Geboortecijfer stijgt in 2007

Kind en Gezin stelt in het jaarverslag vast dat er 1,5% meer geboorten in Vlaanderen waren in 2007 dan in 2006: 67 862 tegenover 66 838.

Enkele opmerkelijke vaststellingen:

– In 2007 is er voor het eerst een daling van de gemiddelde leeftijd bij de eerste geboorte bij de Belgische vrouwen.

– Er waren ook aan meer tweede en derde geboorten, wat wijst op relatief meer ‘grotere’ gezinnen.

– Ruim 26% van de kinderen onder de 3 jaar woont bij een ongehuwd paar.

– Ook interessant is de toename van borstgevoede baby’s. Op dag 6 krijgt 65% van de baby’s uitsluitend borstvoeding. Een toename met 1,4% tegenover 2006.
Ook de duur van de borstvoeding neemt toe: het percentage kinderen dat op 3 maanden nog uitsluitend borstvoeding krijgt, is gestegen van 32,3% naar 34,2%.

– Door de aanhoudende stijging van het geboortecijfer sinds 2003 is er een opmerkelijke toename van het aantal kinderen onder de 3 jaar en dus ook meer nood aan opvang voor deze groep.

Bron: Kind en Gezin

Partner Content