Het traditionele doopsel

Je wil je kindje laten dopen  volgens de traditionele waarden en normen van het Christendom. Misschien uit sterke geloofsovertuiging, misschien uit traditie. Wat moet je precies allemaal doen? Waar moet je rekening mee houden?  

Wat moet ik doen om mijn kindje te laten dopen?

Als je besluit je kindje te laten dopen doe je dit traditiegetrouw in de parochie waar ook jij gedoopt werd. Heeft die pastoor geen tijd, of is dat te ver en te moeilijk dan kan het in de parochie waar jullie nu wonen. Is dat dezelfde parochie maar wil je een andere kan je altijd aan de pastoor in kwestie vragen of hij jullie kind kan dopen. Maar dit is ongebruikelijk.

Plan wel steeds goed op voorhand het doopsel . Bel tijdig naar de parochiedienst zodat je weet wanneer je je kind kan laten dopen.
Iedere parochie heeft zijn vaste doopdag en doopuur .
Sommige parochies maken ook gebruik van de doopvoorbereiding . Hiervoor moet je dus minimum één maand op voorhand een aanvraag indienen. Je kan in sommige kerken ook kiezen voor een doop tijdens de gewone kerkdienst op zondagvoormiddag of voor een doopviering op zondagnamiddag.

Bij deze laatste specifieke doopvieringen liggen de data al ruim op voorhand vast. Soms kan het ook zijn dat de vieringen gemeenschappelijk zijn. Er worden dan meerdere kinderen tegelijk gedoopt. Dit symboliseert het opgenomen worden in een gemeenschap. Hier is het dan weer iets gemakkelijker bij een andere groep aan te sluiten. Wens je je kind alleen te laten dopen, én is dit mogelijk wees er dan snel bij.

Veel kosten zijn er aan een doopsel niet echt. Je koopt de doopkleertjes (als je deze niet hebt van je eigen doopsel) en een doopkaars . Je kan altijd een vrijwillige bijdrage leveren aan de kerk of nadenken over gezinsbijdrage.
Ouders moeten niet getrouwd zijn om hun kindje te laten dopen.
Zijn ze dit wel, wordt aangeraden om hun trouwboekje mee te nemen. Na afloop van het doopsel kan dit dan meteen ingeschreven worden.
De kerk raadt aan het kind te laten dopen tussen de drie weken en drie maanden na de geboorte. Dan is de drukte al wat gaan liggen maar zit de geboorte nog vers in het geheugen. Maar zoals je weet kan je op elke leeftijd tot het Christendom treden. Je kan dus ook je kind op latere leeftijd laten dopen.
Zoals gezegd kan de doopplechtigheid wat verschillen naar gelang de parochie . Sommige parochies hebben doopcatechese of doopvoorbereiding. Dit is eigenlijk gewoon uitleg over de viering en het doopsel . Handelingen, rituelen en betekenissen zijn echter in grote lijnen dezelfde.
Hoe is een doopviering opgebouwd? De grote lijnen:
Welkomswoord
Doopbelofte van de ouders, peter en meter (peetouders)
Handoplegging
Een lezing uit het evangelie
De geloofsbelijdenis
Naamgeving
Toedienen van het Doopsel
Zalving
Doopkaars
Doopkleed
Onze Vader
Slotgebed
Toewijding aan Maria
Zending en zegen
Deel je tips en ervaringen in een reactie op dit artikel!

Partner Content