Hoe ervaart een pasgeborene de wereld rondom zich?

Recente inzichten op babygebied leren ons dat naast de klassieke vaardigheden die men baby’s al decennia lang toeschrijft, je pasgeborene nog een heleboel andere capaciteiten heeft.

De emotionele en intellectuele ontwikkeling begint al in je buik. Je pasgeboren kind komt dus niet als groentje ter wereld. Op prikkels en stimuli reageert hij volgens eerdere ervaringen, die hij tijdens de zwangerschap opdeed. Een aangeboren gevoel voor communicatie

Al wat hij ziet en ervaart, slaat je baby op. Vergelijk het met een spons die alles opneemt: indrukken, stemmen en reacties van de ouders. Daarnaast zal hij al heel vroeg trachten alles wat hij ziet na te bootsen. Zo kan je baby al onmiddellijk na zijn geboorte zijn tong naar jou uitsteken, als je het hem eerst even voordoet. Ook uit je blik kan hij heel snel opmaken in welke stemming je verkeert. Ben je verdrietig, blij of verbaasd…, hij heeft het opgemerkt. Die expressieve blikken kan hij ook nabootsen.

Direct na de bevalling weet je baby dat jij zijn moeder bent. Als ook je partner zich met hem bezighoudt, kan jullie kind na een paar dagen zijn vader herkennen. Eén van je baby’s ‘sociale vaardigheden’ is de glimlach. Tussen de 6de en 8ste week zal hij op zijn moeder reageren door naar haar te glimlachen terwijl ze hem op een afstand van 30 cm benadert. Hij toont hiermee dat hij zijn mama heeft herkend. Later zal hij ook zijn vader toelachen. Je kan je kindje ook doen glimlachen door hem op een afstand van ongeveer 30 cm een rood balletje voor te houden.

Je baby is niet enkel in staat om te communiceren, hij heeft er ook echt nood aan. Als je hem een paar ogenblikken streelt en toespreekt en daarna ophoudt, brengt hij geluidjes voort opdat je verder zou doen. Indien je hem negeert, laat hij duidelijk merken dat dit niet naar zijn zin is. Geen respons krijgen, vindt hij vreselijk. Je kindje heeft echt behoefte aan de nodige interactie en stimulansen om zich volop te ontplooien. En natuurlijk vindt hij het gewoon zalig omvan jouw volledige aandacht te genieten…

Grote emoties voor kleine mensjes

Behalve voor de omringende dingen, hebben borelingen ook aandacht voor emoties. Zelf voelt een baby ook veel sneller emoties dan men vroeger dacht. Ben je een eerder gestreste moeder, dan voelt je kind dit aan en kan hij er echt onder lijden. Je gedraagt je gehaast, je bewegingen zijn bruusk en je neemt minder rustig de tijd om voor hem te zorgen. Men kan de nefaste invloed op de latere ontwikkeling van het kind niet echt bewijzen, maar feit is wel dat hij de spanning op het moment zelf aanvoelt en als negatief ervaart. Hetzelfde principe geldt voor pijn. Waar men vroeger dacht dat baby’s minder pijngevoelig zouden zijn, weet men nu dat het omgekeerde waar is. Baby’s registreren veel meer pijn dan ooit gedacht werd. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de kindergeneeskunde. Vroeger paste men immers zelden of nooit pijnbestrijding toe bij pasgeborenen.

Baby’s luisterend oor

Het gehoor van je baby is al vanaf de 25ste week van de zwangerschap volledig ontwikkeld. Hij vangt voornamelijk de hoge frequentietonen op. De diepere tonen worden gedempt door het vruchtwater. Je kind kan uiteraard nog geen betekenis geven aan wat hij opvangt. Wel went hij aan bepaalde klanken. Diezelfde klanken herkent hij na de geboorte. Vandaar dat sommige moeders al tijdens de zwangerschap een bepaald wiegeliedje zingen. Na de geboorte kan de baby dit liedje herkennen en er ook rustiger van worden. Onderzoek heeft aangetoond dat je pasgeborene gevoelig is voor ritmische geluiden. Dit zou sterk beïnvloed zijn door wat hij in de baarmoeder voornamelijk hoorde: de hartslag van zijn moeder. Vandaar dat slimme speelgoedfabrikanten knuffelbeestjes hebben ontwikkeld die het geluid van de hartslag nabootsen.

Kwali-tijd

Je kind heeft er uiteraard baat bij als je voldoende tijd kan besteden aan zijn ontwikkeling. Hij vangt zeer snel visuele, auditieve en affectieve indrukken op vanuit zijn omgeving. Als je hem regelmatig aanhaalt, zal dit bijdragen tot zijn ontplooiing. Toch mag je nu ook weer niet in het andere uiterste vervallen. Het is niet de bedoeling dat je je plots obsessief met de ‘opvoeding’ van je kindje bezighoudt. De meeste hedendaagse gezinnen leiden een jachtig bestaan. De momenten waarop je je volledig op je baby kan concentreren, zijn eerder schaars. Maak je hier niet druk om. De stimulatie van je pasgeborene moet vooral spelenderwijs gebeuren. Beschouw de inzichten omtrent de ‘intelligentie’ van je baby, eerder als een bevestiging dat je kindje echt geniet van de moeite die je opbrengt om met hem bezig te zijn. Ook al is het niet altijd even duidelijk, je baby is zich echt bewust van je aandacht.
 
Vooral voor vaders kan dit een aanmoediging zijn: als man geniet je meestal pas van je kind wanneer het oud genoeg is om op jou te reageren of om je iets te zeggen. Om op ludieke wijze met je kind te communiceren, kan je zingen, bepaalde geluidjes maken, een versje opzeggen, iets laten zien… Spreek hem ook toe als je zijn wieg of wipstoeltje nadert. Dit is goed voor zijn ruimteli

Partner Content