Is duimzuigen slecht?

De meeste specialisten zeggen vandaag dat er niets mis is met duimzuigen tot een bepaalde leeftijd, pakweg de leeftijd van twee jaar. Zelfs in de baarmoeder zouden baby’s al wel eens duimzuigen.

Over de reden waarom ze het doen zijn de meeste kenners duidelijk: om spanning weg te werken, zichzelf te troosten en rust te vinden. Zo zie je dat kinderen vaak duimzuigen in stresserende situaties of om zich in slaap ‘te zuigen’.

Er zijn geen onomstotelijke bewijzen dat duimzuigen tot een bepaalde leeftijd schadelijk is. Pas als de (definitieve) tanden komen, kan het aanleiding geven tot gebitsproblemen.

Als het duimzuigen langer aanhoudt tot zelfs de kinderen al naar school gaan, is er wel een mogelijk probleem, vooral als dat duimzuigen storende gevolgen heeft voor het kind.

Hoe kun je dat duimzuigen nu afleren?

  • Aangezien duimzuigen vaak een vorm van zelftroost is, ga je best niet je kind knuffelen en aanhalen als het op zijn duim zuigt. Doe dat wel als je kind niet duimzuigt, zodat het troost en een veilig gevoel niet automatisch associeert met duimzuigen.
  • Tracht het niet maniakaal af te leren: als je kind merkt dat het heel veel aandacht krijgt door het duimzuigen, krijg je mogelijk een omgekeerd effect en gaat het nog meer duimzuigen.
  • Maak het oudere kind bewust van zijn duimzuigen: toon het in een spiegel hoe het er uit ziet als het duimzuigt of doe het zelf. Geef het daarbij natuurlijk geen schuldgevoelens, spreek het niet vermanend toe en zeg niet dat het er belachelijk uit ziet.
  • Bied alternatieven: help je kind te ontspannen, doe iets rustgevends, geef het een knuffel of iets anders waar het troost kan bij vinden.

Heb jij zelf ook tips? Post ze in een reactie op dit artikel! 

Partner Content