Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Kennisgeven, aangeven, … da’s toch ’t zelfde?

Bij een geboorte komt een en ander kijken. Maar er is ook iets waar je verder niet moet van wakker liggen: de kennisgeving.

Bij een geboorte komt een en ander kijken. Maar er is ook iets waar je verder niet moet van wakker liggen: de kennisgeving. Officieel is een kennisgeving het inlichten van de ambtenaar van de burgerlijke stand dat er een kindje is geboren. Dat moét bij iedere bevalling gebeuren: je zou kunnen zeggen dat er dan een nieuwe burger is geboren die verder nog anoniem is.

Waarom moet je er niet van wakker liggen? Omdat het ziekenhuis of de kraamkliniek waar je bevalt, daar verantwoordelijk voor is.

Beval je thuis? Zelfs dàn is het de verantwoordelijkheid van de vroedvrouw of de arts die de kennisgeving moeten doen.

Om de kennisgeving te kunnen doen, heeft men enkel de identiteitskaart van mama en eventueel haar trouwboekje nodig. En snel wezen, want het moet uiterlijk op de eerste werkdag na de bevalling.