Nieuwe maatregelen Familieplan

Op voorstel van Sabine Laruelle heeft de ministerraad vijf maatregelen van het Familieplan voor Zelfstandigen goedgekeurd.

Zelfstandigen zullen hiermee hun gezins- en beroepsleven beter kunnen verzoenen als ze ernstige familiale problemen hebben.
Het gaat ondermeer om begeleiding als het kind van de zelfstandige ernstig ziek is, verlenging van het moederschapsverlof als de baby in de week na de geboorte in het ziekenhuis wordt opgenomen enz.

Partner Content