Ongeregistreerd kind vaak vogel voor de kat

Wereldwijd komen maar liefst 40 procent van de pasgeborenen ter wereld zonder officiële naam of nationaliteit.

Zo’n kinderen verliezen hun recht op onderwijs, raken verstoken van de meest elementaire gezondheidszorg, worden ook makkelijker slachtoffer van ontvoering, mensenhandel, (seksuele) uitbuiting en slavernij.
Kortom: ze zijn een vogel voor de kat, omdat ze op papier niet bestaan.

Daardoor kunnen ze later ook niet trouwen of een bankrekening openen of een rijbewijs krijgen. Ook sociale uitkeringen zoals kinderbijslagen of pensioenen gaan vaak aan hun neus voorbij.
In de geïndustrialiseerde wereld komt het probleem amper voor. Daarbuiten des te meer.

Senator Marleen Temmerman (sp.a) heeft in Centraal-Afrika met eigen ogen gezien hoe de gebrekkige geboorteregistratie rampen aan richt. Daarom port ze de regering aan de falende geboorteregistratie van borelingen aan te pakken.
“Soms is het zelf een bewust beleidsmechanisme om minderheidsgroepen nog meer te marginaliseren? zegt de senator. “Daarom stel ik voor om geboorteregistratie een wezenlijk onderdeel van onze ontwikkelingshulp te maken. Telkens er internationale onderhandelingen inzake kinderrechten aankomen, wil ik het weer op de agenda plaatsen”, besluit de senator.

BRON: persbericht sp.a

Partner Content