Speelgoed met geluid: opletten geblazen

Sinterklaas en de eindejaarsperiode zijn in aantocht. Kinderen worden dan traditioneel overladen met geschenken. Natuurlijk kies je voor veilig speelgoed. Is speelgoed met geluid wel zo onschadelijkals we denken?

De VoorZorg provincie Antwerpen onderzocht of speelgoed dat geluid
produceert
en dat op de markt wordt gebracht, veilig is voor het gehoor.

Zij onderwierpen 16 willekeurig geselecteerde speelgoedjes aan een test met verschillende metingen in een realistische huiskameromgeving.

Op 1 uitzondering na draagt elk onderzocht speelgoedje een CE-label. Een CE-label staat garant voor de conformiteit van het speelgoed aan de Europese normen voor veiligheid en gezondheid.

In de wetgeving op geluid geproduceerd door speelgoed wordt verwezen naar de Europese norm die de grenswaarde vermeldt van 90 dB(A). 90 dB mag niet worden overschreden, zelfs niet gedurende korte periodes omdat ze na één uur dagelijkse blootstelling al risico oplevert.

Deze Europese norm heeft betrekking op kinderen van alle leeftijden tot 14 jaar en maakt geen onderscheid voor peuters en kleuters.

Deze norm zou best iets lager mogen liggen omdat omgevingslawaai de geluidsdruk dikwijls opdrijft en door het omgevingslawaai de neiging groter is om het speelgoed dichter bij het oor te brengen. Het gehoor van kinderen is daarenboven gevoeliger dan dat van volwassenen. Bovendien zijn hun oren nog volop in ontwikkeling en kinderen brengen het speelgoed vaak naar hun eigen gehoor, of die van de vriendjes of zelfs hun oor erop leggen. Ook hebben
kinderen kortere armen waardoor zij zich dichter bij de geluidsbron bevinden. De blootstelling aan het geluid kan soms lang duren, bijvoorbeeld een baby valt in slaap dicht tegen de microfoon en het geluid blijft spelen.

Hoe kan je zelf het speelgoed testen?
– Een algemene indicatieve test voor veilig speelgoed met geluid is dat, wanneer het geluid van speelgoed opstaat, men nog een normaal gesprek kan voeren in de huiskamer.
– Speelgoed met ?snoozers?, wiegedeuntjes of ?kalmhouders? moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden (op 25 cm afstand), zodat ze het niet dichtbij het oor kunnen brengen of erop in slaap kunnen vallen.
– Als een norm en etikettering bestaat: enkel speelgoed kopen dat
onschadelijk is.
– Kinderen mogen aan luidruchtig speelgoed (vanaf 80 dB) niet langer dan een uur per dag worden blootgesteld.
– Beseffen dat extreme blootstelling aan lawaai slecht is, maar ook dat de nodige aandacht moet geschonken worden aan de dagdagelijkse blootstelling.
– Af en toe een geluidsarme pauze inlassen kan deugd doen.

Partner Content