Steun het Kinderarmoedefonds

Vandaag 17 oktober 2013 is het Internationale dag van verzet tegen armoede. Tijd dus om even stil te staan bij alle baby’s en kindjes die vandaag de dag nog steeds in armoede opgroeien. Tijd ook om je steentje bij te dragen!

1 op 10 kinderen in Vlaanderen leeft nog steeds in armoede. Geen goed nieuws, want kinderen die opgroeien in armoede…

  • hebben later minder kansen op de arbeidsmarkt
  • lopen een groter risico om zélf arme ouders te worden
  • kunnen hun talenten niet ontplooien
  • lopen cruciale ontwikkelingskansen mis tussen 0 en 3 jaar
  • hebben al na hun eerste levensjaar een achterstand van 2 maanden die nog moeilijk kan worden ingehaald

Reden genoeg dus om niet onverschillig te blijven bij deze situatie! Het kinderarmoedefonds heeft jou broodnodig. Steunen kan door een gift* over te maken op BE39 7333 0000 0519.

*Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar
Meer info: www.kinderarmoedefonds.be

Partner Content