Voeding en beweging

In 2004 kampten 17,6% kinderen (2-17 jaar) met overgewicht en 5,2% met obesitas. In 1997 was dat nog 13% en 4,4%. De stijging doet zich voor in bijna alle leeftijdsgroepen.

  De toename van een te hoog gewicht bij kinderen is verontrustend.

  Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen sloot een collectieve gezondheidsovereenkomst af met Fevia Vlaanderen. Dit is de beroepsfederatie van de voedingsindustrie.

  Samen binden ze de strijd aan tegen overgewicht en obesitas. “Voeding en Beweging” wil vooral informeren en communiceren.
  De gezondheidsdoelstelling “Voeding en Beweging” moet het aantal mensen dat voldoende fysiek actief is, evenwichtig eet en een gezond gewicht nastreeftdoen stijgen.

  De opvallendste doelstellingen in dit plan zijn:
  Tegen 2015 het percentage moeders dat met borstvoeding start doen stijden (gemeten op dag 6) van 64% naar 74%.

 • Tegen 2015 meer mensen evenwichtig volgens de actieve voedingsdriehoek laten eten.
 • Tegen 2015 het percentage personen met een gezond gewicht behouden.

Dus zet je schrap voor acties in het kader van het initatief Voeding en Beweging. Vooral in de leefomgeving van zuigelingen en jonge kinderen, op school en op je werkplek.

Meer informatie: www.zorg-en-gezondheid.be

Partner Content