Waarom is een vaderfiguur belangrijk?

Als ze op hun papa kunnen rekenen, maken kinderen vlugger vriendjes, doen ze het goed op school en gedragen ze zich beter. Dat concluderen Zweedse onderzoekers uit de resultaten van een langdurig en wereldwijd onderzoek. En ook bij jongeren is de positieve invloed van een vader die dag en nacht klaarstaat merkbaar. Maar hoe los je dat op als je gescheiden bent? Het populaire Vlaamse weekblad Libelle vroeg het aan kinder- en jeugdpsychiater professor Peter Adriaenssens.

Waarom is een vaderfi guur belangrijk?
Professor Adriaenssens: ?Men heeft lang gedacht dat vaders vooral nodig waren als rolmodel voor jongens, en om meisjes te leren omgaan met een man. Maar intussen is het duidelijk dat een vader net als een moeder een opvoedrol heeft, met specifi eke vaardigheden.

Wat daarin het meeste opvalt,is dat vaders op een andere manier communiceren met kinderen. Zo zijn ze speelser, plagen ze wat meer… Ze gaan bijvoorbeeld het kind imiteren en dat op een heel theatrale manier overdrijven. Ook taalspelletjes, grappen en dubbelzinnige humor zijn typisch voor papa?s.
Mannen spelen bovendien graag fysieke spelletjes met hun kroost, waarin snelheid, kracht, durf en uitdaging belangrijk zijn. Mama?s kiezen eerder voor gezelschapsspelletjes of vertellen verhalen. Op die manier vullen ze elkaar aan.

Daarnaast vinden vaders het meestal makkelijker om hun standpunt duidelijk te maken zonder daar nog over te discussiëren, terwijl vrouwen sterker zijn in de dialoog, communicatie enz.
In de opvoeding heb je beide componenten nodig.

De laatste jaren praten ouders bijvoorbeeld veel meer met hun pubers, maar er moeten ook duidelijke afspraken zijn.
Vaders zijn vaak beter in staat om duidelijk te stellen: zo is het, en niet anders?.

Waarom kunnen zij dat beter?
Professor Adriaenssens: ?Vrouwen kunnen makkelijker geven en knuffelen. Ze voelen hun kind ook vaak goed aan…
Mannen laten zich vaker leiden door informatie. Als een kind zegt dat het goed gaat, zal mama vaker doorvragen als ze het gevoel heeft dat er iets wringt. Papa?s zoeken er niet zo snel meer achter.
Ze kunnen ook beter afstand nemen. Als zij hun puber duidelijk maken dat dochter- of zoonlief niet moet proberen om later thuis te komen, zien zij dat makkelijker als een vorm van affectie: ?Ik zie mijn kind graag en daarom ben ik ook duidelijk?.

Bevestig je zo niet de traditionele rollenpatronen?
Professor Adriaenssens: ?Ja, maar die vind je terug bij de meeste koppels. Ook bij lesbische paren bijvoorbeeld, zie je vaak dat de ene meer de speelse stijl hanteert, terwijl de ander communicatiever is.?

Moeten alleenstaande moeders zich zorgen maken?
Professor Adriaenssens: ?Het is verrijkend voor kinderen om te leren dat er meer dan één mening bestaat. Een kind alleen opvoeden vormt geen probleem als je goed omringd bent door vrienden en familie met wie je ook praat over de opvoeding.
Anders loop je het risico je eigen blinde vlekken niet te zien.?

Doe je je kind tekort als een vaderfi guur ontbreekt?
Professor Adriaenssens: ?Dat is nu relatiever dan pakweg dertig jaar geleden. Kinderen hebben nu meer activiteiten, doen veel meer buitenshuis. Daar komen ze ook heel wat mannen tegen. En uiteindelijk wordt je visie op mannen niet alleen gevormd door je eigen vader, maar ook door leerkrachten, monitoren…?

Waarom is een vaderfiguur voor jongens nog belangrijker?

Professor Adriaenssens: ?Onder meer omdat jongens gevoeliger zijn voor de reacties van mannen. Ze begrijpen ook beter het gedrag van jongetjes.
Daarnaast duurt het langer bij jongens tot ze lichaamstaal begrijpen. Meisjes kunnen veel sneller aan iemands gezicht zien of die persoon het met hen eens is of niet. Een jongen heeft daarom meer nood aan iemand die duidelijk zegt: ?Stop er nu mee?.?

Betekent dit dat vaders belangrijker zijn dan moeders?
Professor Adriaenssens: ?Nee. Naargelang het onderwerp is de ene of de andere ouder beter in iets. Iedere ouder heeft kinderen die hij automatisch beter begrijpt. Omgekeerd geldt dat ook. Kinderen voelen bijvoorbeeld dat ze met hun moeder beter over hun vrienden kunnen praten, maar discussiëren liever met hun pa over politiek. De opvoeding is een lappendeken van momenten.
Hoe beter de band is met elk van de ouders, hoe meer vruchten een kind daarvan plukt.?

Partner Content