Pleegzorg: iets voor jou?

Door -
pleegzorg
©GettyImages
Wist je dat er vandaag meer dan 4000 pleeggezinnen zijn in Vlaanderen? Bij pleegzorg worden kinderen niet door hun eigen (biologische) ouders, maar door vervangende ouders verzorgd en opgevoed. Iets voor jou?

Sociaal vangnet

Kies je voor pleegzorg, dan zorg je in feite voor het kind van iemand anders. De redenen waarom kinderen in  pleegzorg terechtkomen, zijn divers. Een gezin kan in de knoei geraken door tegenslag, ziekte, scheiding of door andere redenen. Sommige ouders kunnen de zorg voor hun eigen kind dan niet meer aan. Pleegzorg vangt kinderen in zo’n situatie op. Het is in feite een sociaal vangnet. Een ander gezin wordt dus een tijdelijke thuis.

De verschillende soorten pleegzorg:

Ondersteunende pleegzorg

Bij ondersteunende pleegzorg vang je een kind op zolang als nodig. Dit kunnen een paar dagen, een paar weken, een paar maanden of af en toe tijdens weekends en vakanties zijn.

Crisispleegzorg

Wanneer een kind heel snel een opvangplaats nodig heeft, staat een crisisgezin paraat. Meestal kunnen de pleegkinderen binnen een korte termijn terug naar huis. Is dat niet het geval, dan wordt er gezocht naar een oplossing op lange termijn.

Kortdurende pleegzorg

Perspectiefzoekende pleegzorg duurt meestal enkele maanden. Een pleeggezin neemt de zorg van het kind over zolang de ouders dit niet meer aankunnen. Tijdens deze periode gaan hulpverleners samen met de ouders intensief aan de slag om hun leven weer op de rails te krijgen en hun problemen aan te pakken. Als een terugkeer naar huis toch niet mogelijk blijkt, wordt er naar een langdurige oplossing gezocht.

Langdurige pleegzorg

Woont een pleegkind langer dan een jaar in een pleeggezin, dan spreken we over langdurige of perspectiefbiedende pleegzorg. Een pleegkind kan soms vele jaren in een pleeggezin verblijven, zelfs tot wanneer het op eigen benen gaat staan. In die periode houdt het kind in de mate van het mogelijke ook contact met zijn biologische ouders.

In de praktijk

Hilde (42) besliste om pleegouder te worden. Ze werkte als verpleegster en kwam daardoor soms in contact met kinderen die uit huis geplaatst zijn. Dat greep haar aan en zo groeide de idee om de stap naar pleegzorg te zetten. Toen haar echtgenoot positief reageerde op het onderwerp pleegzorg, nam ze contact op met de dienst pleegzorg voor meer informatie: hoe moest ze hieraan beginnen? Hoe zou het hele proces verlopen? En kwamen ze wel in aanmerking?

Hilde: “Uiteindelijk gaf ons gevoel de doorslag. Er is nog een plekje vrij in ons hart, we hebben een kind nog wat te bieden. En natuurlijk weten we dat het fout kan gaan, want niet iedere plaatsing is een succesverhaal. Maar we zullen er alles aan doen om dat ene kind te bieden wat het nodig heeft: een warme thuis en het gevoel er te mogen zijn”, vertelt Hilde.

Bron: www.pleegzorgvlaanderen.be

Lees ook:

Volg ons op FacebookInstagramPinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief (onderaan de homepage) om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!