Getty Images

Welke rechten heeft een grootouder?

“Mijn zoon is pas gescheiden, ik krijg mijn kleinkinderen nog nauwelijks te zien. Welke rechten kan ik laten gelden als grootouder?” De 62-jarige Myriam vraagt het zich af in Vitaya Plus 50.

Nathalie Borremans, advocate gespecialiseerd in personen- en familierecht: "Grootouders hebben in principe het recht om hun kleinkinderen te blijven zien. In het Burgerlijk Wetboek heet dit 'recht op persoonlijk contact'."

"Wat je kan doen? Probeer in eerste instantie tot een regeling in der minne te komen. Eventueel kan je kiezen voor bemiddeling via een familiaal bemiddelaar. Een bemiddelaar luisters als neutrale persoon naar beide partijen en probeert door bemiddeling na te gaan of er tot een akkoord gekomen kan worden. Lukt dit, dan kan dit door de Jeugdrechtbank bekrachtigd worden. Let op: bemiddeling is steeds op vrijwillige basis. Je kan er niemand toe verplichten. Beide partijen moeten ermee akkoord gaan."

"Je kan ook, als tweede optie, een beroep doen op een advocaat. Die kan je helpen bij de zoektocht naar een familiaal bemiddelaar of de tegenpartij(en) uitnodigen voor een gesprek, om zo eventueel tot een regeling in der minne te komen."

"Lukt het niet om via bemiddeling tot een oplossing te komen of laat de situatie dit niet toe, dan kan je een procedure opstarten bij de jeugdrechtbank. De jeugdrechtbank houdt in haar beslissing altijd rekening met het belang van het kind. Is de jeugdrechtbank van oordeel dat het persoonlijk contact toegekend kan worden, dan krijgen grootouders meestal één dag per maand de kinderen, rekening houdend met de verblijfsregeling van de kinderen bij de ouders."

[imageid:1017372;width:140;height:;align:left;caption:Vitaya Plus 50]

Meer info: www.advocaat.be
Bron: Vitaya Plus 50 – speciale editie voor de vitale 50-plusser – januari 2014

Partner Content