Getty Images .

Corona op school: is het zinvol om mijn kind thuis te houden?

Nu het coronavirus voor het eerst werd vastgesteld bij een leerling op een Vlaamse school, maken sommige ouders zich zorgen. Welke maatregelen treffen scholen tegen corona? En heeft het eventueel zin om je kind van school thuis te houden als er besmetting is?

Heeft het zin om mijn kind thuis te houden van school?

Daar luidt het antwoord klaar en duidelijk: nee. Kinderen thuishouden van school uit angst voor corona is écht niet nodig en eigenlijk zelfs niet toegestaan.

“Kinderen die zelf niet ziek zijn of die geen symptomen vertonen, kunnen perfect naar school”, zo zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Alle scholen beschikken over een draaiboek dat nauwgezet uitlegt wàt er moet gebeuren bij een virusuitbraak als deze. Bovendien hebben alle scholen extra preventiemaatregelen meegekregen om het coronavirus in te dijken, en die zouden voorlopig zeker moeten volstaan.

Onwettig afwezig

Omdat kinderen in ons land nog altijd schoolplichtig zijn, is hen zonder reden thuishouden van school – ook in tijden van corona – strikt genomen zelfs onwettig: “Het is niet de bedoeling dat iedereen plots naar eigen goeddunken gaat oordelen wanneer aan die schoolplicht ontsnapt mag worden”, zegt de minister daarover in het VTM-nieuws. “We vertrouwen hier op het oordeel van virologen en medisch specialisten en hopen dat alle ouders dat ook doen.”

Kinderen die dus zelf niet ziek zijn of die niet in quarantaine moeten blijven, zijn wel degelijk verplicht om naar school te gaan.

Geen paniek: scholen zijn klaar

Daarmee lijken ook Minister van Volksgezondheid Maggie De Block en viroloog Marc Van Ranst het eens: “Onze scholen zijn klaar om met het virus om te gaan”, zo zeggen die. Bovendien wijst de viroloog erop dat echt jonge kinderen – zoals kleuters, peuters en baby’s – voorlopig nog niet door het virus getroffen werden: “Voorlopig lijken kinderen niet mee te doen met dit virus. We weten alleszins dat er onder de ernstig zieken geen kinderen zijn.”

Tot slot moeten ouders het coronavirus in perspectief blijven plaatsen: verhoogde waakzaamheid is goed, maar paniek is niet nodig. Voor de meeste mensen – en al zeker voor kinderen – is corona niet dodelijk: ben je tussen de 0 en 49 jaar, dan is de kans dat je sterft aan het coronavirus nog altijd minder dan 0,4 procent. Die kans komt ongeveer overeen met de kans dat je sterft aan een andere variant van het griepvirus.

Welke preventiemaatregelen treffen scholen tegen het coronavirus?

Omdat een school natuurlijk wel een publieke plaats blijft waar op een relatief kleine oppervlakte veel mensen bij elkaar zitten, gelden er voor scholen wel specifieke voorzorgsmaatregelen. Die moeten ervoor zorgen dat de kans dat leerlingen – of leerkrachten – toch met corona besmet worden, zo klein mogelijk blijft.

In elke school hangen dan ook posters met volgende voorschriften:

 • Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Het gebruik van speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat. Hoe je het best je handen wast, zie je op de afbeelding onderaan.
 • Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Vermijd elkaars handen aanraken. Groet met een zwaai of met de elleboog.
 • Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar school en contacteer je huisarts.
 • Vermijd nauw contact met zieke personen.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Mondmaskers dragen op school heeft geen enkele zin.
 • Verlucht en poets op geregelde tijdstippen de lokalen.

 

Wat als er op de school van mijn kind toch een besmetting is?

Ook dan is er volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) voorlopig geen enkele reden om je kind van school thuis te houden: “Leerlingen en personeel kunnen ook dan perfect naar school blijven gaan, maar blijven best waakzaam voor symptomen. Hebben ze die niet, dan is er geen enkele reden om thuis te blijven.”

Wordt er op school toch een besmetting vastgesteld, of is er een vermoeden van corona, ook dan kan de school weer rekenen op een efficiënt stappenplan dat besmetting moet voorkomen:

 • Krijgen leerlingen of personeel symptomen op school, dan gaan ze meteen naar huis.
 • Eenmaal thuis contacteren ze per telefoon meteen hun huisarts voor opvolging en behandeling.
 • Wijst dat onderzoek uit dat het om een coronabesmetting gaat, dan verwittigt de huisarts de dienst ‘Infectieziektebestrijding en Vaccinatie’ van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • Die nemen dan onmiddellijk de gepaste maatregelen en stellen een contactonderzoek in: het agentschap komt ter plaatse en gaat na met wie de besmette leerling allemaal contact had, hoe groot de risico’s voor die medeleerlingen zijn en of ook voor hen eventueel maatregelen getroffen moeten worden.
 • Is er een risico, dan worden ook de ouders van deze leerlingen verwittigd en worden zij onmiddellijk van school gehaald.

Dat een besmette school haar deuren sluit, lijkt vooralsnog ook absoluut niet nodig: “Moest het nu om een dodelijke infectie gaan, dan is er geen twijfel mogelijk”, legt viroloog Marc van Ranst uit, maar in dit geval volstaat het voor scholen om extra waakzaam te zijn.

Maak je kind niet angstig

Daarmee lijkt ook het Agentschap Zorg en Gezondheid het eens: “Zolang onze overheid geen instructies geeft om kinderen van school thuis te houden, zouden wij dat ook zéker niet adviseren.”

Beter dan je kind te overladen met grote emoties en gevoelens van angst door hen plots van school weg te houden, laten ouders hun kinderen voorlopig dan ook gewoon kind zijn: “Zijn je kinderen gezond, stuur ze dan gewoon naar school, laat hen plezier maken en laat hen spelen“, zo klinkt het daar. Want: te veel paniekzaaierij lijkt voorlopig schadelijker voor de gezondheid van je kinderen dan het effectieve coronavirus.

Wat met kleuters: méér of andere maatregelen nodig?

Tot slot: wat met kleuters in de klas en het coronavirus? Want scholen mogen dan wel extra voorzichtig zijn met nauw contact, tegen een kind van drie of vier zeg je natuurlijk niet zomaar dat het vandaag misschien toch ‘beter geen handjes houdt’ met z’n beste vriendje.

Ook daar lijkt voorlopig geen reden tot bezorgdheid: “In de kleuterklassen zouden de maatregelen van het Agentschap Zorg en Gezondheid en het departement Onderwijs moeten volstaan: die maatregelen zitten goed in elkaar en als de experten daar ervan overtuigd zijn dat het veilig is om ook deze kinderen, die nauw contact inderdaad moeilijk kunnen vermijden, naar school te laten gaan, dan moeten we daarop vertrouwen”, zegt Stefan Grielens, algemeen directeur van het vrij CLB aan VTM.

Wat kleuterjuffen en meesters wel extra kunnen doen:

 • Leer je kleuters de algemene hygiënemaatregelen – die ook bij een gewone griep of andere ziektes erg belangrijk zijn – goed aan. Leer hen hoe je goed je handen wast of hoe je je neus moet snuiten op een zo ‘hygiënisch’ mogelijke manier.
 • Probeer extra waakzaam en proper te zijn, zonder het per se over ‘corona’ te hebben: je wilt je kleine kleuters niet nodeloos angst aanpraten.
 • Diep je draaiboek met hygiënevoorschriften om besmettelijke ziektes te voorkomen even op: daarin staan heel veel tips over hoe je ervoor zorgt dat kleine kinderen besmettelijke ziektes zo min mogelijk aan elkaar doorgeven. Lees dingen als:
  • Hoe houd ik mijn lokaal proper?
  • Hoe verlucht ik mijn klas goed?
  • Hoe vaak moet ik de klinken van de deur afvegen?
 • En voer ze consequent uit .

Meer lezen over hygiëne, ziektes of corona:

Partner Content