Steeds meer ouders zoeken, ondanks corona, hulp via pleegzorg

Door -
Pleegzorg
© Getty Images
Pleegzorg zat het voorbije jaar in de lift. Tegen de verwachtingen in, want men vreesde dat de pandemie ouders zou tegenhouden om hulp te zoeken in de vorm van pleegzorg. Maar dat bleek dus niet het geval. Vorig jaar kwamen zes procent meer kinderen en jongeren in de pleegzorg dan het jaar voordien.

Kinderen zoveel mogelijk kansen geven om veilig in hun thuissituatie op te groeien, dat is het belangrijkste uitgangspunt van jeugdhulp. Katrien Verhegge, administrateur-generaal bij het agentschap Opgroeien: “Het mooie is dat we vooral dààr een toename zien, onder meer in de weekendpleegzorg. Dan worden ouders tijdelijk ontlast door de kinderen één of twee weekends per maand in een pleeggezin te laten verblijven. De rest van de tijd kunnen ze gewoon thuisblijven.”

Vertrouwd pleeggezin

In 2020 deden 1.354 kinderen en jongeren beroep op ondersteunende jeugdzorg, dat is zestien procent méér dan het jaar voordien. Het totaal aantal pleegjongeren ging van 8.863 naar 9.424.

Nog mooier is dat twee op de drie kinderen al een band hebben met hun pleeggezin. Dat was nog nooit zo hoog. “Als kinderen in een vertrouwde omgeving terechtkunnen, is de impact van een uithuisplaatsing kleiner. Al blijft het ook dan cruciaal om de ouders en andere belangrijke figuren in het leven van het kind te blijven betrekken”, vertelt Katrien Verhegge.

Unieke proeftuin

In 2020 stond natuurlijk ook de jeugdhulp in het teken van corona. “Tijdens de eerste lockdown konden kinderen en jongeren versneld naar huis, als de situatie daar voldoende veilig was. Dat zorgde ervoor dat de cijfers qua verblijf in jeugdvoorzieningen teruggeschroefd werden”, zegt Katrien Verhegge.

“Het aandeel begeleidingen bleef wel stabiel, maar jeugdhulporganisaties gingen meer met de thuiscontext van kinderen en jongeren aan de slag. “Uit die ervaringen moeten we echt lessen trekken: wanneer kinderen en jongeren thuis veilig kunnen opgroeien mits intense begeleiding, moeten we die stap sneller durven zetten. Op dat vlak was 2020 toch een unieke proeftuin.

Crisishulp

De coronacrisis zorgde ook voor extra middelen. Zo kon jeugdhulp jongeren en hun context extra bijstaan als ze geconfronteerd werden met een plotse crisis in het gezin. Er werd meer ingezet op crisisbegeleiding thuis of in combinatie met een verblijf in een voorziening.

“Toch moeten we de ambitie blijven koesteren om crisissen in gezinnen voor te zijn. Onder meer door bruggen te bouwen tussen jeugdhulp, onderwijs en vrije tijd willen we jeugdhulp korter bij de leefwereld van gezinnen in een kwetsbare situatie brengen zodat de nood aan crisishulp op termijn daalt.”

PLEEGZORGVERHALEN UIT HET LEVEN GEGREPEN:

Volg ons op FacebookInstagramPinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief (onderaan de homepage) om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!