Wat met de hielprik?

Hielprik
Steeds meer ziekenhuizen willen kersverse mama’s zo snel mogelijk weer naar huis sturen. Gemiddeld blijven mama en baby nu zo'n 4 à 5 dagen in het ziekenhuis. Maar dat zou men dus willen terugbrengen naar 72 uur. Al stellen sommige zich daar toch vragen bij: zo maakt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen zich zorgen om de hielprik.

Wat is de hielprik?

Een hielprik is een bloedafname in het handje van een pasgeboren baby om zeldzame aangeboren aandoeningen op te sporen. Deze dient te gebeuren ten vroegste 72u na de geboorte om valse resultaten te vermijden, en ten laatste 96u erna om de behandeling zo snel mogelijk op te starten. Als mama en baby na 72u naar huis gestuurd zouden worden, moet deze test thuis gebeuren.

Is de test verplicht?

De hielprik is net als andere vaccinaties niet verplicht. Daarom vreest Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen dat deze minder gedaan zal worden als ouders dit zou zouden moeten laten doen.  Hij roept dan ook op om ziekenhuizen en vroedvrouwen hier rond een sensibiliseringscampagne te laten opstarten, zodat jonge ouders het belang van de hielprik goed weten in te schatten.
Om de ouders de juiste informatie te geven wordt het ziekenhuispersoneel nog eens extra geïnformeerd met een nieuwe brochure, ook voor de ouders komt er een website. De hielprik kan momenteel 12 ziektes opsporen!