Ongepland zwanger? 11 vragen die je helpen beslissen

Image: iStock

Deze 11 vragen kunnen je helpen om je gevoel ten opzichte van je zwangerschap en je mogelijke keuzes helder te krijgen. Denk er goed over na, bespreek je antwoorden met je partner, een vriendin, een ouder, Fara of een andere hulpverlener. Of schrijf je antwoorden neer.

1. Hoe sta je in het leven?

Wat vind jij belangrijk in het leven in het algemeen en in jouw leven in het bijzonder? Welke waarden zijn voor jou belangrijk? Hoe kunnen deze je helpen bij de keuze waar je nu voor staat?

2. Wat zijn jouw ideeën over zwangerschap en kinderen krijgen?

Wat betekent een kind grootbrengen voor jou? Hoe dacht jij erover vóór je wist dat je zwanger was? Hoe denk je er nu over?

3. Hoe denkt jouw omgeving erover?

Hoe reageert jouw omgeving op de zwangerschap of hoe denk je dat ze zal reageren? In welke mate vind je dat je daarmee kan en moet rekening houden? Welke reacties uit je omgeving zouden op dit moment het meest behulpzaam zijn?

 Wat is je draagkracht?

Je staat voor een moeilijke beslissing. Welke sterke punten in jezelf kunnen je helpen die beslissing te nemen? Welke elementen in jezelf kunnen juist een hindernis vormen om een goede beslissing te nemen? Wat heb je nodig? Wie zou jou kunnen helpen? Waarmee?

5. Hoe zit het met je gezondheid?

Heb jij bepaalde leefgewoonten die een gezonde zwangerschap in de weg kunnen staan? Gebruik je drugs of alcohol? Lijd je aan een psychiatrische aandoening waarvoor je medicatie moet nemen? Zijn er bepaalde gezondheidsproblemen die een zwangerschap in de weg staan? Raadpleeg indien nodig je huisarts.

Vind je steun in je omgeving?

Stel dat je de zwangerschap behoudt, heb je dan voldoende mensen in je nabije omgeving die je praktisch kunnen helpen en ondersteunen bij het grootbrengen van je kind? Stel dat je kiest voor abortus, met wie kan je dan over deze keuze spreken? Bij wie vind je een luisterend oor als je er achteraf over wil praten?

Hoe zit het met je partner?

Als je een relatie hebt dan is dit een belangrijk element bij het maken van je beslissing. Hoe is je relatie momenteel? Wat zijn je sterke punten? Wat loopt er moeilijk?

8. Wat zijn je angsten?

Maak twee lijstjes, “Wat als ik de zwangerschap afbreek?” en “Wat als ik de zwangerschap behoud?”. Noteer telkens je angsten en zorgen op elk lijstje. Door je angsten en zorgen op een rijtje te zetten kan je er makkelijker mee omgaan.

9. Wat zijn je sterktes?

Maak opnieuw twee lijstjes, “Ik laat de zwangerschap afbreken” en “Ik behoud de zwangerschap”. Schrijf op elk lijstje punten van jezelf die je kunnen helpen om met deze keuze om te gaan.

10. Wat zijn je opties?

Kiezen voor abortus? Kiezen voor een zwangerschap? Het kind houden of kiezen voor pleegzorg of adoptie? Neem rustig de tijd om de informatie over de diverse keuzes door te lezen. Op deze site vind je al heel wat info. Wil je nog meer weten? Stuur ons een mailtje of spreek ons aan op de chat!

11. Wat zijn voor jou, de voor- en nadelen?

Welke voor- en nadelen zie je bij elke optie? En hoe zwaar weegt ieder voor- of nadeel door voor jou? Schrijf alles op en duidt met een stift aan welke voor- en nadelen, voor jou, het meeste gewicht krijgen en dus het belangrijkst zijn.

Heb je nood aan ondersteuning in je keuzeproces, weet dan dat je terecht kan bij Fara (Faramail: vragen@fara.be, Farafoon: 016/38 69 50, Farachat: elke maandag, woensdag- en vrijdagnamiddag via www.fara.be)

Volg ons op FacebookInstagramPinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief (onderaan de homepage) om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!

 

Partner Content