Opvoed-expert Ilse De Block

Opvoed-expert Ilse De Block

Ilse De Block van de Opvoedingslijn studeerde orthopedagogie en leidt een enthousiaste ploeg medewerkers die graag het klankbord willen zijn voor ouders wanneer het even moeilijk gaat. Want opvoeden is immers geen wedstrijd.

“En dat heb ik mezelf vaak moeten voorhouden tijdens de opvoeding van onze twee kinderen die ondertussen zelf ouder zijn van twee zalige jongetjes.”

Opvoed-expert Ilse De Block