Het belang van kleuteronderwijs

Alle experts zijn het er over eens. Een belangrijk deel van de ontwikkeling van een kind vindt plaats voor het zesde levensjaar. Zowel op cognitief, motorisch, communicatief en socio-emotioneel vlak.  In deze cruciale periode voor de ontwikkeling van de hersenen, wordt de basis gelegd voor het latere leervermogen.

Tegelijkertijd zijn jonge kinderen op dat moment ook erg kwetsbaar. Dit geldt vooral voor ontwikkelingslanden waar kinderen 40% kans hebben om in extreme armoede te leven.

Op de kleuterschool krijgen kinderen de nodige stimulatie en begeleiding. Hier doen ze hun voordeel bij tijdens hun latere schoolcarrière. Zelfs in moeilijke omstandigheden. Maar ook hun gezondheid en algemeen welzijn verbeteren.

Van 27 tot 29 september verzamelen de belangrijkste internationale instellingen in Moskou. Het is de allereerste wereldwijde conferentie over onderwijs en zorg voor jonge kinderen.

Het onderwijs en de zorg voor kleine kinderen uitbouwen en verbeteren, vooral in ontwikkelingslanden, is een van de zes "Education for all"–doelstellingen. Die werden in 2000 door de UNESCO- lidstaten geformuleerd. De conferentie in Moskou maakt de balans op van de vooruitgang die op dit vlak geboekt werd.

"Kinderen zijn onze meest waardevolle bron", verklaarde Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, voorafgaand aan de conferentie in Moskou. " We worden er allemaal rijker van als we investeren in de eerste levensjaren."

Naar aanleiding van de conferentie herhaalt Plan België haar aanbevelingen naar de Belgische overheid toe. 64% van de kinderen in ontwikkelingslanden, m.a.w. 187 miljoen kinderen, hebben in het Zuiden geen toegang tot kleuteronderwijs. In België is bijna 100% van de kinderen ingeschreven in de kleuterschool. Ons land kan dus haar partnerlanden zeker helpen. Oa. door kleuteronderwijs te integreren in het beleid rond ontwikkelingssamenwerking.

Partner Content