© getty images

School in de kijker: hoe werkt een katholieke school?

Heb jij een peutertje dat volgend schooljaar 2,5 jaar wordt? Dan sta je voor een grote stap en een al even grote keuze: een kleuterschool zoeken. Welke scholen bestaan er allemaal, hoe werken ze, waar leggen ze hun accenten en vooral, hoe erg verschillen ze van elkaar? Elke week zetten we een andere soort school in de kijker. We gaan in gesprek met een kenner en laten ouders aan het woord over hun ervaringen. Deze week: de katholieke school.

Hoe werkt een katholieke school?

Die vraag stelden we aan Felix Aelvoet, directeur van De Talentenboog in Nukerke (deelgemeente van Maarkedal) en directeur-coördinator van de Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Vlaamse Ardennen. “Onze hoofdzaak is uiteraard kwaliteitsvol onderwijs, maar zingeving krijgt in onze scholen ook een belangrijke plaats, meer dan in andere scholen.”

De aanpak van een katholieke school

Christelijk geïnspireerd

Felix Aelvoet: “Katholieke scholen willen, zoals de meeste scholen, pedagogisch en verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Anders, dan andere scholen, halen we die inspiratie in het evangelie en in de katholieke traditie. En vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als:

  • openheid, respect en zorg voor mens en omgeving
  • aandacht voor ieder kind
  • zorgen voor een veilig en geborgen milieu
  • kinderen opvoeden tot sociaal geëngageerde mensen
  • zelf waarden en normen voorleven voor de kinderen
  • vergevingsgezindheid
  • dankbaarheid, vreugde en verwondering voor het leven en de schepping
  • vertrouwen in het leven
  • zelfstandigheid en verantwoordelijkheid ontwikkelen

Extra aandacht voor zorg

Felix Aelvoet: “Als leerkracht en schoolkorps bieden we kwaliteitsvol én ‘waarden-vol’ onderwijs aan dat uitgaat van een totale benadering van het kind (hoofd, hart, handen) en zijn of haar ervarings- en leefwereld. We begeleiden hen vanuit een gelovige en open ingesteldheid met oog en respect voor de eigenheid en verschillen van elk kind. Daarom maken we werk van een positief en stimulerend opvoedings- en schoolklimaat waarin een kind zich gelukkig, gewaardeerd, gestimuleerd en geborgen voelt en zich bijgevolg maximaal kan ontplooien. We hebben daarbij specifieke aandacht voor extra zorgvragen en we hechten veel belang aan een open communicatie en betrokkenheid van de ouders.

Meer ruimte voor zingeving

Felix Aelvoet: “Onze hoofdzaak is uiteraard kwaliteitsvol onderwijs, maar zingeving krijgt in onze scholen ook een belangrijke plaats, meer dan in andere scholen. In de godsdienstlessen, die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. Ook onze kleuters krijgen een aantal uur per week godsdienst. Bovendien kunnen alle godsdienstige en levensbeschouwelijke vragen  ook buiten die lessen gesteld worden. Daar wordt altijd tijd voor gemaakt.

Natuurlijk is dat niet meer zoals vroeger. Hier op school zijn het geen zusters en pastoors meer die de lessen geven. We geven dan ook geen catechese, maar godsdienstlessen waarin we het willen hebben over onze waarden en het geloof. Ook het niet-geloven en andere godsdiensten komen daarbij aan bod.”

Iedereen is welkom

Felix Aelvoet: “En, uiteraard hoef je  niet per se overtuigd katholiek te zijn om naar onze school te komen.  Ouders vragen me weleens: ‘Mijn kind is niet gedoopt, mag ik het dan wel in een katholieke school inschrijven?’ Natuurlijk kan dat. Hier is iedereen welkom. Ook niet-gelovigen en andersgelovigen. We hechten belang aan het geloof, maar dat mag ook een ander geloof zijn. We sluiten niemand uit. Integendeel, we gaan in dialoog. Het is boeiend om het daar samen over hebben. En nodig zelfs. Want in onze scholen wordt de maatschappij van morgen groot.  Over de verschillen in geloof praten maakt ons geloof sterker en rijker. Wij willen kinderen net leren om naar elkaar te luisteren en elkaar te versterken. We zullen nooit prediken of forceren.”

OUDERS VERTELLEN

Dominique en Els kozen de Katholieke basisschool De Talentenboog voor hun zoontje Lukas (4 JAAR).

“We wisten van bij het begin dat we Lukas naar een katholieke school wilden sturen.”

Hoe verliep jullie zoektocht naar een school?

Dominique: “We wisten van bij het begin dat we Lukas naar een katholieke school wilden sturen. In eerste instantie namen we een kijkje in een grote katholieke school vlak bij mijn werk. Maar toen dat niet lukte, stapten we binnen in De Talentenboog, een klein plattelandsschooltje vlak bij onze woning. En we vielen meteen voor het kleinschalige en het warme onthaal.”

Waarom wilden jullie Lukas zo graag naar een katholiek school sturen?

Dominique: “ Mijn vrouw en ik vinden de christelijke waarden heel belangrijk. Dus we wilden onze zoon sowieso vanuit die waarden opvoeden, ook op school. En, natuurlijk kan je  basiswaarden als naastenliefde, goedheid en liefde tout-court ook in andere ideologieën meekrijgen, maar voor ons is het belangrijk om het geloof en de figuur van Christus daarin te betrekken.

We kozen ook heel bewust voor een katholieke school vanuit een cultureel standpunt. Mijn vrouw en ik zijn beiden heel erg cultuurbewust. Daarom wilden we ons zoontje ook heel graag die christelijke leer meegeven van waaruit zo’n groot stuk van onze cultuur ontstaan is. We zijn ervan overtuigd dat je onze architectuur, cultuur, muziek en kunst beter kunt plaatsen als je die christelijke cultuur meekrijgt. Wie die hele geschiedenis niet meekrijgt, zal er toch wat langer over doen om Het Lam Gods van Jan van Eyck te begrijpen, bijvoorbeeld.”

“We wilden ons zoontje heel graag de christelijke leer meegeven van waaruit zo’n groot stuk van onze cultuur ontstaan is.”

“En we merken dat zelfs ons zoontje van 4 jaar er nu al heel wat van meepikt en zo sommige dingen beter begrijpt. Vorig jaar waren we bijvoorbeeld tijdens de paasvakantie in Zuid-Spanje, toevallig midden in de Semana Santa. Daar botsten we op straat op grote katholieke optochten en ons zoontje, van toen 3,5 jaar, kon al linken leggen met wat hij op school had geleerd. En dat vinden we erg waardevol.”

Hoe vind je een katholieke school in je buurt?

Op www.katholiekonderwijs.vlaanderen vind je alle informatie over de werking van katholieke scholen en kun je op zoek naar een school in jouw buurt. Klik dan zeker ook door naar de eigen website van de school. Daarop vind je alle informatie over het schooleigen project en de nodige contactgegevens.

MEER WETEN OVER SCHOOL?

Volg ons op FacebookInstagramPinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief (onderaan de homepage) om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!

 

Partner Content