Vlaamse regering wil alle kleuters op school

Vlaanderen staat naar eigen zeggen aan de top inzake kleuteronderwijs. En dat willen de bevoegden blijkbaar graag zo houden. Eind vorige week keurde de commissie onderwijs van het Vlaams parlement een voorstel goed waarbij men ouders wil opzoeken die hun kleuter niet, te laat of onregelmatig naar de kleuterschool sturen.

Het voorstel moet nog goedgekeurd worden door de plenaire vergadering. Als dat het geval is zal Kind & Gezin ingezet worden om die ouders aan te zetten om hun kind in te schrijven voor de kleuterschool en het regelmatig te laten gaan.

Een van de indieners van het voorstel was Vlaams parlementslid Anissa Temsamani die in diverse kranten zei dat in totaal enkele ‘duizenden’ kleuters niet of niet regelmatig naar school gaan.

Dat zou voor de bewuste kinderen meteen voor een leerachterstand zorgen. En dat is jammer, temeer omdat het vaak om kinderen gaat uit sociaal zwakkere milieus.

Partner Content