‘Abortus bij medische afwijking kan niet’

Voor Caritus, de koepel van de christelijke ziekenhuizen, kan abortus bij vaststelling van een medische afwijking van een foetus in principe niet. Dat meldt het christelijk opinieweekblad Tertio deze week.

De ethische commissie van het Verbond der verzorgingsinstellingen (VVI) meent dat abortus bij vaststelling van een medische afwijking van de foetus in een christelijk ziekenhuis in principe niet kan. Wel erkent het dat ouders en artsen tot een andere gewetenskeuze kunnen komen in het uitzonderlijke geval van een zeer zware aandoening die niet behandelbaar is en tot een korte levensduur leidt.

Zowat 65 procent van de ziekenhuizen in Vlaanderen is verbonden met de Caritas-koepel. Het zijn katholieke instellingen, maar door hun numerieke overwicht kan het niet anders dan dat ze zowel onder hun personeel als onder de patiënten mensen van uiteenlopende levensovertuigingen tellen. Toch vindt het ethische comité van het VVI het belangrijk over een delicate vraag als de mogelijkheid van abortus na prenatale diagnostiek na te denken vanuit een duidelijk christelijk geinspireerde ethiek.

Lees verder bij tertio.be: Hoe ethisch omgaan met gekwetst ongeboren leven

Partner Content