Contactgroep zwangerschapsafbreking na prenataal onderzoek

Medische wetenschap is sterk geëvolueerd, ook op gebied van prenatale screening.  Bij zwangerschap kunnen heel wat aandoeningen worden vastgesteld nog voor het kind geboren wordt.  Bij die diagnose, staan ouders vaak voor een hartverscheurende keuze. 

In vele gevallen wordt bij ernstige handicap, gekozen om de zwangerschap te beëindigen. Ouders kampen na dit gebeuren niet alleen met het verlies van een kind maar ook met vragen omtrent schuldgevoel en andere. Het gaat, net zoals bij doodgeboorte, om een rouwproces dat vaak maanden (tot jaren) kan duren. 
 
Om de zorg hieromtrent in Vlaanderen te verbreden is er sinds juni 09 een contactgroep opgericht in Vlaanderen voor ouders die een zwangerschap hebben beëindigd na prenataal onderzoek (Cozapo).  Meer info is te vinden op : www.cozapo.org

Partner Content