Wat is werkverwijdering?

Als je zwanger bent of borstvoeding geeft én je werksituatie is gevaarlijk voor jezelf en je kind, dan kan je je werk tijdelijk gedeeltelijk of volledig onderbreken via werkverwijdering. Je kan enkel van werkverwijdering genieten indien je met gevaarlijke stoffen moet werken of in een arbeidsmilieu vertoeft dat veel risico’s met zich meebrengt. Indien je hierdoor aan loonverlies lijdt, kan je een beroep doen op een tegemoetkoming bij je ziekenfonds.

Gedeeltelijke of volledige werkverwijdering

Indien je op je job verschillende taken uitoefent, in dienst bent bij verschillende werkgevers of nog een activiteit als zelfstandige oefent, kan je ook beroep doen op een uitkering voor gedeeltelijke werkverwijdering. Dit is van toepassing als je voor een deel aangepast werk kan uitvoeren of je activiteiten als loontrekkende bij één van je werkgevers moet onderbreken.

Indien het risico van uw beroep te groot is om in dienst te blijven en je je taken volledig moet stopzetten, kan je beroep doen op een uitkering voor volledige werkverwijdering.

Voorwaarden

Om te kunnen genieten van werkverwijdering moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden:

  • Je moet gebonden zijn aan een arbeidsovereenkomst
  • De arbeidsgeneesheer moet beslissen dat je niet kan werken in bepaalde omstandigheden
  • Je voert gevaarlijke taken uit of komt in contact met gevaarlijke stoffen
  • Je werkgever kan je geen vervangende taak aanbieden

Hoe vraag ik werkverwijdering aan?

Om een uitkering voor werkverwijdering aan te vragen, moet je je ziekenfonds 3 formulieren bezorgen:

  • Een attest waarin de werkgever verklaart dat hij geen alternatieve taken kan aanbieden
  • Een verklaring van de arbeidsgeneesheer
  • Een getuigschrift van uw behandelende arts met vermoedelijke bevallingsdatum en vermelding of het om een meerling gaat.

Duur van de uitkering

Werkverwijdering is beperkt tot de duur van de zwangerschap en zolang het risico bestaat. Indien je een miskraam hebt of je contract verloopt, vervalt ook het recht op een uitkering. Je ontvangt een uitkering tot 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum, of 8 weken in geval van een meerling.

Verklaart de arbeidsgeneesheer dat je ook na je bevalling niet mag werken omdat je borstvoeding geeft? Ook dan heb je recht op een tegemoetkoming. Werkverwijdering wegens borstvoeding mag maximaal 5 maanden duren en begint te tellen vanaf de dag van de geboorte. Deze tegemoetkoming ligt wel lager dan die voor werkverwijdering tijdens de zwangerschap.

Neem contact op met je ziekenfonds voor meer info over werkverwijdering.

Lees ook:

Partner Content