Zoet zwanger

We spreken van ‘Zwangerschapsdiabetes’ als tijdens de zwangerschap abnormaal hoge bloedglucosewaarden worden vastgesteld. Overgewicht, leeftijd en erfelijkheid zijn factoren die hierop van invloed zijn. Zwangerschapsdiabetes wordt naar schatting jaarlijks vastgesteld bij meer dan 1 op de 50 zwangere vrouwen in Vlaanderen en er is een stijgende trend.

Het project Zoet Zwanger moet vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad en hun zorgverleners meer bewust maken. Zowel van het sterk verhoogde diabetesrisico als van het nut van een gezonde levensstijl en een jaarlijkse bloedglucosescreening bij de huisarts.

Het project loopt tot eind 2012 en de eerste resultaten zijn alvast hoopgevend. 642 vrouwen hebben zich al vrijwillig geregistreerd en krijgen jaarlijkse een opvolgingsbrief voor bloedglucosescreening. De website wordt actief geconsulteerd.

Zwangerschapsdiabetes kan blijvende diabetes worden
Zwangerschapsdiabetes wordt meestal opgespoord tussen de 24ste en 28ste week van de zwangerschap. De behandeling van zwangerschapsdiabetes gebeurt met een gezonde en evenwichtige voeding, maar soms is ook insuline nodig om de bloedglucose onder controle te houden.

Om problemen bij de geboorte te beperken, worden vrouwen met zwangerschapsdiabetes intensief opgevolgd. Vrij snel na de bevalling worden de bloedglucosewaarden in 9 op de 10 gevallen weer normaal.
Toch is zwangerschapsdiabetes een belangrijk alarmsignaal van het lichaam.

Vrouwen met zwangerschapsdiabetes hebben een uitzonderlijk hoog (type 2) diabetesrisico dat na de bevalling regelmatige opvolging vereist. Zowat de helft van de vrouwen met zwangerschapsdiabetes ontwikkelt al in de eerste 5 tot 10 jaar na de bevalling blijvende diabetes. De kans dat dit gebeurt ligt bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes 7,5 keer hoger dan bij andere zwangere vrouwen.

Wereldwijd wordt een sterke toename van vooral type 2 diabetes vastgesteld. Tegen 2025 verwachten we dat één volwassene op de 10 in ons land diabetes zal hebben. Deze stijgende prevalentie houdt verband met onze Westerse levensstijl, gekenmerkt door ongezonde voeding en een gebrek aan beweging, en met de vergrijzing van onze bevolking.

Zoet Zwanger, een stap vooruit in de strijd tegen type 2 diabetes
De huisarts is het best geplaatst voor het opvolgen van dit risico op lange termijn. Met het project Zoet Zwanger is voor de eerste keer in Vlaanderen een project gestart voor de preventie en vroegtijdige opsporing van type 2 diabetes.

De website www.zoetzwanger.be. De website bevat een luik voor vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben (gehad) of ander geïnteresseerden, en een luik voor zorgverleners.

Partner Content