zwangerschapsverlof
©GettyImages

Zwangerschapsverlof: alles wat je wilt weten

In België duurt het zwangerschapsverlof in principe 15 weken. Vanaf wanneer kun je dit opnemen? En kun je dagen overdragen tot na de bevalling? En wat als je nog hebt gewerkt op de dag van je bevalling? Wij zochten het voor je op!

Aanvraag

Vraag ten laatste zeven weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum je zwangerschapsverlof aan bij je werkgever. Bij je schriftelijke aanvraag voeg je een verklaring van je huisarts of gynaecoloog toe, waaruit deze datum blijkt.

Prenataal verlof

Het zwangerschapsverlof mag beginnen vanaf de 6de week voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Je mag zelf kiezen wanneer je je zwangerschapsverlof opneemt. Vanaf de zevende dag voor je vermoedelijke bevallingsdatum moet je echter thuis blijven.

Vroeg- of laattijdige bevalling

Beval je vóór de voorziene datum? Dan gaan de dagen die je niet meer kan opnemen verloren.

Heb je nog gewerkt op de dag van de bevalling? Dan start de bevallingsrust pas de dag nadien.

Komt je kindje na de uitgerekende datum? Dan wordt het zwangerschapsverlof verlengd tot de werkelijke bevallingsdatum.

Bevallingsrust

Vanaf de dag van je bevalling mag je 9 weken niet werken. Hierop bestaat geen enkele uitzondering.

Heb je voor de geboorte niet al je prenataal verlof opgenomen? Dan kun je die dagen nemen na de verplichte 9 weken bevallingsrust. Het aantal dagen is gelijk aan de periode waarin je verder hebt gewerkt vanaf de zesde week voor je werkelijke bevallingsdatum.

Deze periode moet je wel verminderen met het aantal dagen dat je toch gewerkt hebt tijdens de verplichte rust van 7 dagen voor je werkelijke bevallingsdatum. Dit kan het geval zijn als je werkelijke bevallingsdatum niet samenvalt met je vermoedelijke bevallingsdatum, m.a.w. als je kindje te vroeg geboren wordt. Dit betekent dus dat je in totaal maximum 5 weken kunt overdragen tot na de geboorte.

Postnatale rust

Sinds 1 april 2009 kunnen werkneemsters die bevallen, onder bepaalde voorwaarden, de laatste 2 weken van hun moederschapsverlof omzetten in verlofdagen van postnatale rust. Deze dagen moet je opnemen in een periode van 8 weken vanaf het moment waarop je het werk hervat. Voor deze dagen maak je aanspraak op een moederschapsuitkering.

Let op: deze omzetting kan enkel betrekking hebben op de 2 laatste weken van het prenatale verlof. Deze weken worden dan verschoven tot na het postnatale verlof (9 verplichte weken). Zo kan enkel een werkneemster die prenataal verlof wil overdragen, een beroep doen op deze regelgeving. Op die manier kan je het werk hervatten door enkele werkdagen af te wisselen met enkele verlofdagen.

Meerling

Als je een meerling verwacht, dan mag je zwangerschapsverlof nemen vanaf de 8ste week voor je vermoedelijke bevallingsdatum. Het geneeskundig getuigschrift moet je dan 9 weken voor die datum aan de werkgever bezorgen

Wat bij een ziekenhuisopname van je baby?

Moet je kindje na de eerste 7 dagen te rekenen vanaf zijn geboorte in het ziekenhuis opgenomen blijven? Dan kun je je postnatale rustperiode verlengen met een duur gelijk aan de periode dat jouw kind na die eerste 7 dagen in het ziekenhuis blijft. De duur van deze verlenging(en) mag niet meer zijn dan 24 weken.

Wil je gebruikmaken van deze mogelijkheid? Geef je werkgever bij het einde van je postnatale rustperiode een getuigschrift van het ziekenhuis waaruit blijkt dat je pasgeboren kind opgenomen blijft na de eerste 7 dagen vanaf zijn geboorte. Ook de duur van de opname staat daarop.

Duurt de opname nog langer? Dan kan je het verlof opnieuw verlengen. Je moet dan opnieuw een getuigschrift, met vermelding van de duur van de opname, uitgaande van het ziekenhuis aan je werkgever overhandigen.

Uitkering

Tijdens je zwangerschapsverlof ontvang je van je ziekenfonds een moederschapsuitkering om je loonverlies te compenseren. Tijdens de eerste dertig dagen van het moederschapsverlof wordt de uitkering berekend op het volledig salaris. Nadien wordt een geplafonneerd salaris in aanmerking genomen.

Om deze uitkering aan te vragen stuur je een medisch getuigschrift met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum naar je ziekenfonds. Deze stuurt je een inlichtingenblad, dat je gedeeltelijk zelf invult en gedeeltelijk door de werkgever of de uitbetalingsinstelling van werkloosheidsuitkeringen. Na de bevalling bezorg je dan een geboorteattest aan je ziekenfonds. Op basis van dit attest wordt de einddatum van je zwangerschapsverlof berekend. Binnen de acht dagen na het einde van jet bevallingsverlof bezorg je dan een bewijs van werkhervatting aan je ziekenfonds.

En als zelfstandige?

Als zelfstandige kun je in België aanspraak maken op maximaal 12 weken moederschapsverlof (13 weken bij een twee- of meerling), als je 6 maanden aangesloten bent bij een ziekenfonds of van deze wachttijd bent vrijgesteld.

De moederschapsrust bestaat uit een ‘verplichte’ periode en een ‘niet verplichte’ periode. Je moet 3 weken verplicht nemen: 1 week voor de bevalling, 2 weken na de bevalling. De overige 9 weken (of 10 weken bij een twee- of meerling) kun je opnemen naar keuze: in periodes van 7 kalenderdagen en dit vanaf 3 weken tot 7 dagen voor de bevalling en vanaf week 3 tot 38 weken na de bevalling. Het ziekenfonds betaalt ook hier je uitkering. Meer info vind je bij je ziekenfonds.

Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

Lees ook:

Volg ons op FacebookInstagramPinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief (onderaan de homepage) om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!

Partner Content

De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."