Heeft een kind een mama en een papa nodig?

Heeft een kind een mama en een papa nodig? Een kind heeft vooral warmte, liefde en grenzen nodig zodat het leert op zijn eigen benen te staan. Toch zijn heel veel mensen van mening dat een kind maar kan uitgroeien tot een evenwichtige volwassene als het een mama en een papa heeft.

Anderen vinden dat dan weer klinkklare nonsens en sleuren er één van de vele wetenschappelijke onderzoeken bij die moeten aantonen dat kinderen van koppels van het zelfde geslacht het even goed doen als kinderen van heteroseksuele paren.

Wie vandaag beweert dat een kind een mama en een papa nodig heeft, wordt vaak bestempeld als conservatief.

Een ding is zeker: heteroseksuele paren zijn per definitie geen betere ouders dan homoseksuele. Misschien wel integendeel: bewust kiezen voor ouderschap en bewust omgaan met opvoeding zijn allesbehalve het voorrecht van heteroseksuele paren. Daar gaat het debat overigens meestal ook niet over.

Waar het vaak wel om gaat zijn de psychologische aspecten. Er zijn namelijk nogal wat experts inzake ontwikkelingspsychologie die beweren dat een kind een mama en een papa nodig heeft vanuit een pedagogisch oogpunt.

In de ontwikkelingspsychologie onderscheidt men bij de emancipatie van het kind (het geleidelijk evolueren van een afhankelijk kind tot een zelfstandige volwassene) verschillende stappen.

  • De eerste fase is die van de totale relatie waarbij het kind volledig afhankelijk is van de moeder.
  • De tussentijdse fase is die van de opvoeding waarbij de ouders hun kind stapje per stapje begeleiden tot zelfstandigheid (al zijn er ook ouders die daar niet in slagen).
  • De laatste fase is die van de volwassenwording waarbij het kind zijn verlatingsangsten en existentiële onzekerheden van zich afwerpt en zelf zijn eigen levensproject uitstippelt.

Nogal wat psychologen vinden de rol van de vader hierin cruciaal. De vader is namelijk als het ware de omgekeerde moeder, diegene die bijdraagt tot het aanreiken van een ander model aan het kind, dat van de onafhankelijkheid van de moederfiguur.

Natuurlijk kun je daarbij meteen heel wat bedenkingen plaatsen. Kunnen ook homoseksuele paren of eenoudergezinnen die twee modellen niet aan het kind aanreiken?

Het is en blijft voer voor discussie.

Partner Content