Moet je je laten testen op CMV als je zwanger bent (of wil worden)?

CMV-screening = geen verplichting

Heb je een kinderwens of ben je net zwanger? Dan voert de huisarts meestal een bloedtest uit om een aantal bloedwaarden en parameters te controleren. Meestal wordt standaard nagegaan of je antistoffen hebt voor CMV. Later in de zwangerschap kan deze test herhaald worden. Omgekeerd zijn er ook artsen die ervoor kiezen om de antistoffen voor CMV niet na te gaan, terwijl jij dit misschien liever wel zou hebben. Laat je daarom goed informeren door je zorgverlener, zodat je niet voor een onverwacht resultaat komt te staan.

Interpretatie bloedtest

Wanneer een bloedtest uitwijst dat je antistoffen voor CMV hebt, is het niet altijd nauwkeurig vast te stellen wanneer je de infectie precies opliep. Zeker als je geen bloedtest hebt van voor de zwangerschap om mee te vergelijken. Nochtans is het tijdstip van infectie belangrijk om het risico op besmetting bij de foetus in te schatten.

Onzeker verloop van de infectie

Als wordt vastgesteld dat je tijdens je zwangerschap CMV opliep, bestaat er een kans van ongeveer 1 op 3 dat je de infectie doorgeeft aan je ongeboren kind. Dit kan pas getest worden na 20 weken zwangerschap en ten vroegste 7 weken na de infectie. Men test dit dmv. een vruchtwaterpunctie. Mogelijk ga je dus een lange, onzekere periode tegemoet.  Wanneer wordt vastgesteld dat de foetus besmet is met CMV zijn de gevolgen onduidelijk. De meeste kinderen ontwikkelen helemaal geen symptomen, maar 1 op 10 ontwikkelt ernstige problemen (gehoor – en gezichtsproblemen, mentale achterstand,…). Soms treden deze pas jaren na de geboorte op.

Wat zou dit nu voor jou betekenen?

Al dan niet screenen op CMV? Stel je (samen met je partner) de vraag wat dit voor jou/jullie zou betekenen:

 • Hoe schatten jullie het risico op CMV en mogelijke negatieve gevolgen in? Willen jullie dit volledig uitsluiten? Of nemen jullie dit risico erbij?
 • Hoe zou het zijn om met de onzekerheid te leven? Zowel in het geval van niet testen, als bij een positief resultaat? Hoe kijk je naar bijkomende onderzoeken?
 • Zouden jullie een zwangerschapsafbreking overwegen bij een positieve test?

Bijkomende onderzoeken

Als je positief test voor CMV zijn er bijkomende onderzoeken nodig. Deze zijn uiteraard niet verplicht:

 • Vruchtwaterpunctie vanaf 20 weken zwangerschap        
  De punctie wordt uitgevoerd om vast te stellen of de foetus de infectie heeft doorgekregen. Hou er rekening mee dat dit onderzoek een kleine kans op miskraam met zich meebrengt.
 • Extra echo en MRI-scans                
  Deze worden uitgevoerd om te kijken of er afwijkingen bij de foetus kunnen vastgesteld worden. Hou er rekening mee dat echo’s en MRI’s letsels kunnen missen. Daarboven ontwikkelen sommige letsels zich pas na de geboorte.

Geen behandeling

Op dit moment is er geen enkele behandeling die er voor kan zorgen dat het virus niet overgaat van moeder op kind. Ook een behandeling zodat een kind met de infectie geen symptomen zal ontwikkelen is onbestaande. Onderzoek hiernaar is volop bezig.

Advies Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE)

Het KCE raadt het niet aan om alle zwangere vrouwen te screenen voor CMV. Zij zien er wel voordeel in om vóór of aan het begin van de zwangerschap te kijken of een vrouw een CMV-infectie doormaakt(e):

 • Is er een actieve infectie? Dan kan je je zwangerschap nog even uitstellen.
 • Heb je al ooit een CMV-infectie doorgemaakt? Dan kan je wat geruster zijn tijdens de zwangerschap.
 • Had je nog nooit CMV? Dan kan je extra maatregelen nemen om besmetting te voorkomen.

Praat erover!

Je arts, gynaecoloog of vroedvrouw kan je helpen bij de afweging om je al dan niet te laten testen voor CMV. Ook bij Fara kan je terecht voor een gesprek waarin we samen met jou bekijken wat deze keuze voor jou zou betekenen en welke argumenten daarin voor jou belangrijk zijn.

Door experte Laura van Fara vzw

Partner Content