Centraal meldpunt voor misbruik en geweld

Elk vermoeden van geweld telt. Dat is de slagzin van het nieuw centraal meldpunt voor geweld en misbruik.

Er bestaat één centraal telefoonnummer dat je kan bellen bij een vermoeden van misbruik of geweld. Van 9 uur tot 17 uur kan iedereen op het nummer 1712gratis terecht. Om het nummer bij het grote publiek bekend te maken, voert de Vlaamse overheideen sensibiliseringscampagnerond geweld op kinderen.

De doelstelling van deze campagne is drieledig. Ten eerste wil de campagne de mensen alert maken voor signalen van kindermishandeling. Als er sprake is van mishandeling of geweld wil men de burgers aansporen om dit te melden. Ten slotte moet het nummer 1712 bekend geraken bij het grote publiek.

Meer informatie over deze campagne en het centraal meldpunt vind je op www.1712.be

De televisiespot kan je ook hier bekijken:
 

Partner Content