Kind in Beeld

Kind en Gezin merkt dat hun boodschappen niet bij alle jonge ouders aankomen. Daarom gaat de organisatie voortaan meer communiceren via beelden en pictogrammen.

“Samen met alle partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren.” Om deze missie te kunnen realiseren, wil Kind en Gezin aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen degelijke informatie en ondersteuning bieden. Dit zowel op het vlak van gezondheid, ontwikkeling, opvoeding en opvang van hun kind.

In de grote diversiteit van ouders merkt Kind en Gezin op dat de boodschap niet bij iedereen aankomt, om verschillende redenen.
De informatie is te moeilijk, te omvangrijk of wordt vooral in schriftelijke vorm gegeven, wat een grote drempel kan betekenen. Het gaat vooral om anderstalige ouders, ouders met een mentale handicap of (functioneel) analfabete ouders bij wie de communicatie met Kind en Gezin moeilijker verloopt.

Vaak gaat het daarbij om gezinnen die in kansarmoede leven. In 2008 werden 5207 kinderen (of 7,6%) geboren in een kansarm gezin in het Vlaams Gewest.

Daarom werkte Kind en Gezin pictografisch materiaal uit: ?Kind in Beeld?. Deze publicatie bevat de kernboodschappen uit de dienstverlening van Kind en Gezin.

Aan de hand van foto?s, tekeningen en schema?s wordt uitleg gegeven over zwangerschap, contraceptie, borstvoeding, flesvoeding, vaste voeding, veiligheid, verzorging, bezoek aan het consultatiebureau en zindelijkheid. De thema?s kinderopvang, ontwikkeling en algemene dienstverlening van Kind en Gezin worden momenteel uitgewerkt.

Kind in Beeld ondersteunt de communicatie tussen dienstverlener / hulpverlener en aanstaande ouders of ouders van jonge kinderen. Het is een instrument dat tijdens consulten en huisbezoeken doelgericht kan worden gebruikt.

Partner Content