Prematuriteit: vergeten kind van ons beleid

In België worden 7,4% van alle pasgeborenen te vroeg geboren. 1 à 2% wordt voor de 32e zwangerschapsweek geboren. Dat is 2 maanden te vroeg.

Ons land is één van de Europese landen waarin het percentage vroegtijdige geboorten het hoogst ligt.

Twee grote complicaties komen vaak opdagen: respiratoire en neurologische complicaties. Deze kunnen verhinderd en/of gereduceerd worden dankzij een betere preventie en opvolging van deze baby’s.

Tijdens de periode van hospitalisatie op neonatologie worden alle  middelen ingezet om het  leven van deze prematuren te redden. Maar na ontslag is er vaak geen systematische langdurige opvolging meer.

Ook de communicatie tussen de verschillende onafhankelijke hulpverleners loopt vaak niet van een leien dakje. De financiële kost, voor de maatschappij, ligt op lange termijn ook hoger.

Wat kan er gebeuren op korte termijn?
Het registreren van de vroegtijdig geboren baby’s dankzij een uniform registratiesysteem. Het inplanten van een nationaal opvolgingssysteem. Bepaalde administratieve zwaktes maken het toedienen van sommige zorgen erg moeilijk.

En op lange termijn?
Door registratie kan opgevolgd worden welke kinderen bij de dokter terugkeren en waarom. Een sociale ondersteuning bieden aan de gezinnen van vroegtijdig geboren kinderen. Deze ondersteuning kan verschillende vormen: ouderschapsverlof, terugbetaling van thuishulp,…

Partner Content