© Getty Images

Buitenschoolse kinderopvang: alles op een rijtje

Door Celine Werner

Buiten de schooltijden is het niet altijd even makkelijk om er voor je kinderen te zijn omwille van het werk of andere omstandigheden. In zo’n gevallen kan buitenschoolse kinderopvang dé oplossing bieden.

Wat verstaan we onder buitenschoolse kinderopvang?

Buitenschoolse kinderopvang, ook wel bekend als naschoolse opvang, verwijst naar de zorg en activiteiten die beschikbaar zijn voor kinderen buiten de reguliere schooluren, meestal na schooltijd en tijdens vakanties. BSO kan diverse vormen aannemen, waaronder:

  • Naschoolse programma’s: deze programma’s worden vaak aangeboden op de school zelf en bieden kinderen een omgeving waarin ze huiswerk kunnen maken, sociale activiteiten kunnen ondernemen en deelnemen aan georganiseerde buitenschoolse activiteiten.
  • Privé-kinderopvangcentra: sommige kinderopvangcentra bieden speciale naschoolse opvangdiensten, waar kinderen kunnen spelen, leren en deelnemen aan activiteiten onder toezicht van opgeleid personeel.
  • Gemeenschapscentra: gemeenschapscentra bieden vaak naschoolse programma’s waar kinderen kunnen deelnemen aan sport, kunst en ambachtelijke en andere recreatieve activiteiten.
  • Thuisoppas: sommige mama’s en papa’s regelen thuis oppas voor hun kinderen na schooltijd. Een babysit of familielid kan voor de kinderen zorgen en hen helpen met huiswerk en andere zaken.
  • Online naschoolse programma’s: met de opkomst van technologie zijn er ook online naschoolse programma’s beschikbaar, waar kinderen virtueel kunnen deelnemen aan educatieve en recreatieve activiteiten.

Deze diensten kunnen variëren in kosten, flexibiliteit en aanbod, afhankelijk van de behoeften van de ouders en de beschikbare opties.

Hoeveel kost buitenschoolse opvang?

De kosten van buitenschoolse kinderopvang kunnen aanzienlijk variëren op basis van verschillende factoren, waaronder de locatie, de duur van de opvang, het type voorziening en het specifieke programma. Om de exacte kosten te bepalen, neem je best contact op met specifieke buitenschoolse opvangvoorzieningen in jouw omgeving. Ze kunnen je dan gedetailleerde informatie geven over hun tarieven, programma’s en eventuele kortingen of subsidies.

In sommige opvanglocaties betaal je voor je schoolkind een inkomenstarief (een prijs op basis van je inkomen en gezinssamenstelling), op andere plaatsen is dat dan weer een vrije prijs (de opvang bepaalt zelf de prijs). Nog elders betaal je een prijs tussen een wettelijke minimum en maximum.

Inkomenstarief

Inkomenstarief is een prijs op basis van je inkomen en gezinssamenstelling. Vraag daarvoor je attest inkomenstarief aan op ‘Mijn Kind en Gezin’ en bezorg het aan je opvang voor je er start.

Een prijs tussen een minimum en maximum

De prijs ligt binnen wettelijke minima en maxima en hangt af van de dagen en uren waarop je kind naar de opvang gaat:

De opvang kent kortingen toe:

  • 25 % korting wanneer meerdere van je kinderen op dezelfde dag naar de opvang gaan. Deze korting is cumuleerbaar met het sociaal tarief.
  • Een sociaal tarief als jouw financiële situatie hiertoe aanleiding geeft.

Een vrije prijs

Sommige opvanglocaties bepalen zelf de prijs die ze voor de opvang van je schoolkind vragen, bijvoorbeeld een vaste prijs per uur of per dag.

Belastingvermindering voor de kosten voor kinderopvang

Als ouder krijg je belastingvermindering voor de kosten die je maakt voor de opvang van je kinderen. Kinderopvang is ruim opgevat: ook onkosten voor activiteiten van erkende of gesubsidieerde jeugdwerkverenigingen of sportorganisaties komen in aanmerking voor belastingvermindering. Zoals de kosten voor deelname aan een kamp, speelpleinwerking, deelnemen aan een atelier, enz.

Sinds aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) komen ook de uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen in aanmerking voor een belastingvermindering.

Surf naar vlaanderen.be als je hier graag meer informatie over wenst!

Bronnen: kindengezin.be & vlaanderen.be

Meer tips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!

Partner Content