Van kinderopvangtoeslag tot schooltoeslag: hier heb je recht op als jonge mama

Advertorial Wist jij dat binnen het Groeipakket – de vroegere kinderbijslag – nog een reeks andere toelagen bestaan om jouw jonge gezinnetje financieel te steunen? Check hier waar jij recht op hebt.

1. Voor je baby: kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag maakt de kribbe of onthaalouder net iets betaalbaarder. Je krijgt deze toeslag tot je kind 2,5 is of tot het naar de kleuterschool gaat, ook al is dat bijvoorbeeld pas op drie jaar. Als je in Vlaanderen woont, krijg je deze toeslag automatisch bovenop je Groeipakket. Tenminste: als jouw kinderopvang een vergunning kreeg van de Vlaamse gemeenschap en je een tarief betaalt dat is vastgesteld door de opvang en niet volgens de subsidieregeling van Kind en Gezin. Het bedrag wordt berekend op het aantal dagen dat je kind in de opvang verblijft, in volle of halve opvangdagen. Je krijgt 3,29 euro per volle opvangdag. Woon je in Brussel of Wallonië of in een van onze buurlanden, maar wordt de kinderopvang van je baby of peutertje erkend door de Vlaamse gemeenschap, maar zonder Kind en Gezin-subsidie? Dan krijg je deze toeslag niet automatisch, maar moet je ‘m aanvragen. Meer info: www.myfamily.be/kinderopvangtoeslag/

2. Voor je kleuter: kleutertoeslag

De kleutertoeslag komt in de plaats van de kinderopvangtoeslag als je kleintje naar school gaat. Je krijgt € 135,25 euro per jaar. Dat bedrag wordt een maand na de verjaardag van je kind uitbetaald. Je krijgt de toeslag als je kleuter drie en vier is én als hij of zij ingeschreven is in een school die door de Vlaamse gemeenschap wordt erkend, gefinancierd of gesubsidieerd. Als je kleuter al vier is, moet hij ook genoeg aanwezig geweest zijn tijdens het vorige schooljaar. Je ontvangt deze toeslag automatisch, bovenop je Groeipakket als jullie in Vlaanderen wonen. Woon je in Brussel, Wallonië of een van onze buurlanden en gaat je kleuter naar een school in Vlaanderen? Dan moet je deze toeslag ook aanvragen. Meer info: www.myfamily.be/kleutertoeslag/

3. Voor je scholier: schooltoeslag

Schooltoeslag – of de ‘selectieve participatietoeslag’ – vervangt de oude schooltoelage van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs. Je krijgt de schooltoeslag automatisch op je rekening gestort tussen september en december als je er recht op hebt. De schooltoeslag is niet hetzelfde als de schoolbonus: die krijgt iedereen automatisch in augustus. Als je kind is ingeschreven op school en genoeg aanwezig is en als je gezinsinkomen niet te hoog is, heb je recht op de schooltoeslag. Als je kind thuisonderwijs, ziekenhuisonderwijs, tweedekansonderwijs (CVO) of privéonderwijs volgt, heb je er geen recht op. Als je pleegkind al langer dan een jaar zonder onderbreking in jouw gezin woont, heeft het automatisch recht op de hoogste schooltoeslag voor de studierichting die het volgt. De maximumleeftijd voor deze toeslag is in principe 22 jaar. Meer info: www.myfamily.be/schooltoeslag/ Opgelet: als jouw student naar de hogeschool gaat of de unief, kan je geen schooltoeslag meer krijgen. Je kan wel recht hebben op een studietoelage, de ‘studiebeurs’. Die moet je zelf aanvragen via www.studietoelagen.be.

Als het moeilijker gaat …

  1. De zorgtoeslag krijg je als je kind extra ondersteuning nodig heeft omdat het een beperking heeft, een aandoening of een langdurige ziekte. De zorgtoeslag in het Groeipakket helpt om je financiële last te verlichten. Of je er recht op hebt beoordeelt een evaluerend arts van Kind en Gezin op basis van drie pijlers: de lichamelijke en psychische gevolgen van wat je kind heeft, de invloed ervan op het dagelijkse leven van je kind (zoals leerproblemen of een beperkte mobiliteit) en de invloed ervan op je gezin.  Hoe groot het bedrag van je zorgtoeslag is, hangt af van het aantal punten. Het bedrag varieert van € 84,02 tot maximum € 560,10 per maand.  Meer info: www.myfamily.be/zorgtoeslag/
  2. De sociale toeslag is een extra toeslag om je draagkracht te vergroten als je als gezin financieel niet sterk staat. Hoe hoog die is? Dat hangt af van je jaarlijks bruto belastbare gezinskomen, van hoeveel kinderen je hebt en van hun geboortedatum. Of ze voor of na de invoering van het Groeipakket op 1 januari 2019 geboren zijn, maakt verschil uit. Het bedrag verschilt ook naargelang je situatie. Ben je langdurig arbeidsongeschikt, bijvoorbeeld? Of een eenoudergezin? Om er recht op te hebben, moet je jaarlijks bruto belastbare gezinskomen lager zijn dan € 31.605,89 per jaar. Heb je minstens 3 kinderen waarvan er minstens eentje ná 31/12/2018 is geboren? Dan mag je tot € 62.424 per jaar verdienen.  Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met je kadastrale inkomsten, behalve voor de woning waar je woont.Hoe zit het als je wettelijk of feitelijk gescheiden bent? Dan wordt de sociale toeslag apart bekeken voor elk gezin waarin het kind opgroeit. Als er iets aan je gezinssituatie verandert, is het sowieso altijd een goed idee om dit even te melden. Meer info: www.myfamily.be/socialetoeslagen
  3. De wezentoeslag krijgt elk kind – wettelijk, erkend en/of  geadopteerd – als een van de twee ouders overleden is. Als wees of halfwees krijg je de wezentoeslag van € 166,46 of € 83,23 zolang je recht hebt op het Groeipakket, ook als mama of papa hertrouwt of gaat samenwonen en zo een nieuw gezin vormt.  Meer info: /www.myfamily.be/overlijden/
  4. De pleegzorgtoeslag is een extra toeslag voor pleegkinderen die voor kortere of langere tijd in een pleeggezin zijn opgenomen. Bij kortdurende pleegzorg krijgen de pleegouders die het kind opvoeden, het Groeipakket met het basisbedrag en eventueel ook andere toeslagen. De ouders van het kind krijgen dan de pleegzorgtoeslag van € 64,29 per maand. Als het gaat om langdurige pleegzorg, soms zelfs tot je pleegkind meerderjarig is, krijgen de pleegouders het Groeipakket (met eventuele toeslagen) én de bijkomende pleegzorgtoeslag van € 64,29 per maand. Meer info: www.myfamily.be/pleegzorgtoeslag/Ondersteunende pleegzorg of crisispleegzorg zijn niet opgenomen in het Groeipakket. Voor deze opvang krijg je geen pleegzorgtoeslag. Meer weten over pleegzorg? Kijk op www.pleegzorgvlaanderen.be
De speciale coronatoeslag is een eenmalige coronatoeslag voor kwetsbare gezinnen van € 35 per kind. Dat bedrag krijg je als je gezin niet meer dan € 31.605,86 bruto belastbaar per jaar verdient. Je moet hiervoor geen aanvraag doen: als je er recht op hebt komt dit bedrag nog in december automatisch op je rekening. Meer info vind je hier.
HEB JE NOG VRAGEN? Lees meer op www.myfamily.be

Partner Content

De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."