Elk kind is anders

Elk kind is uniek . Iedereen ontwikkelt zich in een eigen tempo . Hoewel het soms zal lijken alsof je kind maar heel langzaam vooruitgaat, is de ontwikkeling een continu proces. De snelheid en het gemak waarmee kinderen kennis en vaardigheden opdoen, is helemaal individueel.

Maak je geen zorgen als je peuter zich op sommige gebieden trager lijkt te ontwikkelen dan leeftijdgenootjes. Laat je ook niet van de wijs brengen door cijfers en overzichtstabellen. Er zijn weinig kinderen die precies 'gemiddeld' zijn.

Als je baby op verschillende vlakken achterop blijft hinken en zijn tijdige achterstand van langere duur blijkt, raadpleeg dan een arts om na te gaan of verder onderzoek nodig is.

De ontwikkeling van je kind verloopt niet op een gelijkmatige, rechtlijnige manier, maar met horten en stoten, vertragingen en versnellingen.

Er zijn wel een aantal algemene principes die voor elk kind gelden. De fasen die je kind doormaakt, verlopen altijd in dezelfde volgorde. Iedere nieuwe fase is afhankelijk van een vorige.

Je peuter kan pas beginnen lopen als hij kan staan. De periode voor een grote stapvoorwaarts is er vaak een van wanorde of van ogenschijnlijke stagnatie. Deze rustpauze, die er eigenlijk geen is, is noodzakelijk voor een normale ontwikkeling. Je kind concentreert zich op het verwerven van een nieuwe vaardigheid.

Het tempo waarin je kind zich ontwikkelt, kan je beïnvloeden door hem op het goede moment op de juiste manier te stimuleren. Jij als ouder kan zorgen voor een interessante en opwindende wereld waarin je kind kan groeien en leren.

Een sfeer van veiligheid en geborgenheid verschaft je kind het nodige vertrouwen om op ontdekkingstocht te gaan. De unieke band die je hebt met je kind, maakt jou tot de meest geschikte persoon om hem dingen te leren.

Grijp de kans aan om bij de vorderingen van je baby betrokken te zijn, geef hem aandacht en bemoedig hem.

De eerste 3 jaren in het leven van je kind bepalen voor een groot deel zijn toekomstige ontwikkeling. Deze vroege jaren zijn in hoge mate bepalend voor zijn latere gezondheid, emotionele ontwikkeling, leerprestaties, sociale vaardigheid, zelfvertrouwen, onafhankelijkheid en de mogelijkheid om positieve relaties op te bouwen.

Als je bij elkaar optelt wat je kind in deze korte tijdspanne allemaal onder de knie moet krijgen, dan kan je niet anders dan apetrots op hem zijn. Jouw peuter is een wereldwonder! En ook al doet hij over sommige dingen misschien iets langer, hij presteert het toch maar.

Partner Content

De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."