1 op de 4 Belgische vrouwen van 35 jaar en ouder heeft last van ongewenst urineverlies

Een nies- of hoestaanval, een lachbui, een sprintje naar de tram: het ongelukje is zo gebeurd.   Onderzoek wijst verder ook uit dat twee derde van de Belgische vrouwen – die wel eens last heeft van dit probleem – er veel voor over heeft om er van af te komen. Voor al deze vrouwen lanceert Tena het Corewellness Programma, een gratis trainingsprogramma om onder andere de bekkenbodemspieren beter te doen functioneren.

HetCorewellness Programma

Het trainingsprogrammais ontwikkeld door de gerenommeerde Noorse professor Kari Bø,sportwetenschapper en kinesitherapeute. Corewellness is een trainingsprogrammavoor de kernspieren, zijnde de buik- rug- en bekkenbodemspieren, en is bestemdvoor alle vrouwen die last hebben van ongewenst urineverlies. Met deversterking van deze spieren wordt terzelfdertijd ook het zelfvertrouwen en hetwelzijn van vrouwen verbeterd. Het aangename aan het programma is dat het dooriedereen kan worden gevolgd, ongeacht leeftijd of conditie. Klinischonderzoekheeft uitgewezen dat tot 70% van vrouwen met inspanningsincontinentie(stressincontinentie) van haar probleem wordt verlost, als ze de techniek opeen juiste manier blijft volgen. Behalve het versterken van de blaas bevordert het CorewellnessProgramma ook hetverstrakken van de buik, het verbeteren van algemene kracht, een betere houdingen bewegingscontrole, het verminderen en voorkomen van rugklachten en hetverhogen van de seksuele ervaring en comfort.

?Het feit dat dergelijkeinitiatieven worden genomen om vrouwen te helpen, kunnen wij enkel maartoejuichen,? aldus Els Bakker, wetenschappelijk secretaris van Pelvired. ?Inspanningscontinentie(of stressincontinentie) is voor veel vrouwen een rem op eennormaal, vlot leven; met een correcte houding en de juiste oefeningen kunnen demeesten worden geholpen. Voor andere vormen van incontinentie is het aanbevoleneen gespecialiseerde arts te raadplegen; die kan eventueel doorverwijzen naargespecialiseerde kinesitherapeuten.?

DeCorewellness DVD

De DVD is vanafbegin juli gratis verkrijgbaar via de website www.corewellness.be. Alleoefeningen die op de DVD worden gedemonstreerd en uitgelegd, kunnen thuisworden gedaan.

 

De DVD omvat:

  • Een inleiding ?ken uw lichaam?.
  • De Pelvicore Techniek: oefeningen ter verbetering van de kernspieren om ongewild urineverlies tegen te gaan.
  • Tips voor dagelijkse toepassing: welke technieken te hanteren bij hoesten, lachen, tillen etc.
  • Ervaringen van andere vrouwen, hoe zij omgaan met urineverlies en met de oefeningen.

 

Over het onderzoek

In het voorjaar van 2008 heeft Tena opdracht gegeven om te onderzoekenhoe vrouwen in België en Nederland tegen ongewenst urineverlies aankijken,ongeacht het feit of zij hier last van hebben (gehad) of niet. In totaal werden879 Belgische en 1.685 Nederlandse vrouwen in de leeftijdsgroep van 30 tot 64jaar ondervraagd. Om de resultaten te kunnen opsplitsen en nuanceren, werden deondervraagden gelijkmatig verdeeld in groepen naar leeftijd (30-ers, 40-ers, 50-ers en 60-ers) en naar mate van ongewensturineverlies.

 

Opmerkelijkeresultaten

Onderzoek wijst uit dat meer dan 60% van de ondervraagde Belgischevrouwen interesse heeft in een programma om ongewenst urineverlies tevoorkomen. Bij vrouwen vanaf 60 jaar loopt dit percentage zelfs op tot 65%.Voor het verhelpen van ongewenst urineverlies is 1 op de 2 vrouwengeïnteresseerd in een trainingsprogramma.

Ongewenst urineverlies kan perfect verholpen worden, maar er bestaan misvattingen over de methoden. 42% vande Belgische ondervraagden (met of zonder urineverlies) denken dat af en toestoppen tijdens het plassen de bekkenbodemspieren oefent; nochtans heeft diteen verkeerd effect!

Twee derde van alle vrouwen vindt dat er te weinig voorlichting wordtgegeven over het verhelpen van ongewenst urineverlies.

In België wordt ongewensturineverlies in 39% van de gevallen besproken met de arts, de partner komt opde tweede plaats met 33%. Ongeveer 20% bespreekt het euvel met vriendinnenen/of moeder.

In Nederland wordt de partneral

Partner Content

De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."