8 pakkende getuigenissen over zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie op het werk

Zappy Ouders & Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen Mama zijn én een job hebben lijkt anno 2017 heel vanzelfsprekend, maar toch krijgen vrouwen met kinderen – of met een kinderwens – nog erg vaak te maken met discriminatie op de werkvloer. Ze worden door hun werkgever anders behandeld, simpelweg omdat ze moeder zijn of mama willen worden.

Vrouwen getuigen over zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie op het werk

Bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen kan je terecht voor alle meldingen over discriminatie op basis van geslacht. Naar aanleiding van zijn nieuwe campagne “mama blijft aan boord” toont het Instituut ons een greep uit de meldingen die het ontving van vrouwen die te maken kregen met zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie op het werk. 1. Borstvoedingspauzes op het werk Na het tekenen van een nieuw contract, vraagt een zwangere vrouw of het mogelijk is om borstvoedingspauzes te nemen. De werkgever stelt zich daarbij de vraag hoelang de vrouw telkens afwezig zou zijn van de werkvloer om af te kolven, in hoeverre dit kon opgevangen worden door het ander personeel en wat de mannelijke collega’s ervan zouden denken. Zeven dagen na de ondertekening van het arbeidscontract vertelt de werkgever dat hij haar arbeidsovereenkomst wenst te verbreken. 2. Ontslag na bekendmaking zwangerschap Een werkneemster wordt kort nadat zij in dienst trad bij een klein bedrijf onverwachts zwanger. Ze brengt de werkgever hiervan mondeling op de hoogte, maar enkele dagen later krijgt ze haar ontslag. De werkgever laat mondeling weten dat het bedrijf iemand nodig heeft die voltijds en volledig beschikbaar is gedurende de volgende maanden. Het had in het verleden nare ervaringen gehad met werkneemsters die lang afwezig waren door hun zwangerschap. 3. Een eerste negatieve evaluatie tijdens een zwangerschap Een zwangere werkneemster overhandigt een attest aan de werkgever om deze van haar zwangerschap op de hoogte te brengen. Twee dagen later krijgt ze een negatieve evaluatie: na negen jaar dienst voldoet ze niet langer aan de functiebeschrijving. Zes dagen later wordt zij ontslagen. Aangezien er een discussie ontstaat over de motieven van het ontslag stelt de werkgever voor dat de werkneemster een overeenkomst zou ondertekenen waarin de beëindigingsmodaliteiten van het ontslag zouden worden vastgelegd. De werkneemster schakelt het Instituut in om advies in te winnen over dit voorstel. 4. Negatieve evaluatie na een tweede zwangerschap Na de zomer blijkt een werkneemster in verwachting te zijn van haar tweede kindje. De zwangerschap verloopt moeizaam en de vrouw is af en toe afwezig wegens medische redenen. Enkele dagen nadat haar werkgever op de hoogte werd gebracht van haar zwangerschap, krijgt de vrouw een onverwachte en ongeplande evaluatie die negatief is. Enkele maanden later krijgt zij als eindevaluatie ‘voldoet niet aan de verwachtingen’. Na het kerstverlof wordt zij ontslagen. Na de analyse van de feiten is het duidelijk dat de vrouw omwille van haar moederschap en zwangerschap ontslagen werd. 5. Geen verlenging van contract Het contract van een verkoopster wordt niet verlengd na de bekendmaking van haar zwangerschap. Ze beschikt echter over twee getuigenverklaringen van collega’s waaruit volgens de rechter onomwonden blijkt dat er geen nieuw contract werd aangeboden omwille van de zwangerschap van de werkneemster. De tegenargumenten van de werkgever die aanhaalt dat de werkneemster niet goed presteert, kunnen de rechtbank niet overtuigen. De werkgever wordt veroordeeld tot een schadevergoeding. 6. Negatieve evaluatie na ouderschapsverlof Een vrouw, jaarlijks positief geëvalueerd, stelt haar werkgever op de hoogte van haar zwangerschap. Omwille van een dreigende vroeggeboorte wordt de vrouw enkele weken voor haar vermoedelijke bevallingsdatum arbeidsongeschikt verklaard door haar arts. Enkele maanden na haar bevalling vraagt de vrouw ouderschapsverlof aan met de bedoeling deeltijds te werken. Kort daarna volgt een evaluatiegesprek waaruit blijkt dat haar werkgever plots niet langer tevreden is over de prestaties van de vrouw. De samenwerking wordt door de werkgever stopgezet, zogenaamd omwille van tegenvallende resultaten en een moeilijke relatie met het team. 7. “Een moeder van drie kinderen kan haar gezin niet combineren met haar job” Een werkneemster doorloopt alle stadia van een selectieprocedure maar krijgt te horen dat ze uiteindelijk niet is weerhouden. De werkgever maakt duidelijk dat hij in vraag stelt hoe een moeder van drie kinderen haar gezin met de job zou kunnen combineren. Er wordt verwezen naar een voorval tijdens de laatste etappe van de sollicitatieprocedure. De vrouw werd ingelicht dat ze op een bepaald uur een telefoontje zou krijgen. Toen de werkgever echter liet weten dat hij pas na 16u zou bellen, en buiten de afgesproken tijd, liet zij weten dat dit voor haar moeilijk lag omdat zij haar kinderen moest ophalen van school en geen oppas voorzien had. 8. Afwezigheid door ivf-behandelingen leidt tot ontslag Een werkneemster ondervindt moeilijkheden om zwanger te worden. Een ivf-behandeling wordt opgestart en deze procedures vereisen verschillende opeenvolgende doktersafspraken. Wanneer de vrouw meedeelt dat ze zwanger is, wordt ze ontslagen. Op haar C4 stond dat het ontslag te wijten is aan discontinuïteit.

Hé, zwangerschaps- of moederschapsdiscriminatie is NIET oké

Werd je zelf ook al oneerlijk behandeld op het werk omwille van je zwangerschap of moederschap? Weet dan dat je er niet alleen voor staat! Door er melding van te maken, kan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie de wereld uit helpen. Contactgegevens: Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Ernest Blerotstraat 1 B-1070 Brussel Tel: 0800/12 800 (gratis) E-mail: gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be Website: igvm-iefh.belgium.be

Partner Content

De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."