Borstvoedingsvriendelijke werkgever

Vzw De Bakermat houdt jaarlijks een wedstrijd om bedrijven en kinderopvanginitiatieven een pluim te geven. Werkgevers die werkneemsters positief ondersteunen als ze borstvoeding willen verderzetten bij werkhervatting komen in aanmerking.

Waarom wil de Bakermat met deze actie borstvoeding in een positief licht stellen?
De Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF bevelen het geven van exclusief borstvoeding aan tot de leeftijd van zes maanden. Vele vrouwelijke werknemers hebben niet de mogelijkheid om zolang thuis te blijven na hun bevalling of om hun baby mee naar het werk te nemen.
 
Heel wat vrouwen kiezen er ook voor om snel(ler) het werk te hervatten, al dan niet in combinatie met het nog zelf voeden van hun baby . Vzw De Bakermat werkt in opdracht van en samen met Kind en Gezin aan de promotie en het welslagen van borstvoeding.
 
Deze actie richt zich specifiek op moeders bij wie de borstvoeding goed loopt en die willen doorgaan als ze opnieuw gaan werken.
 
De wedstrijd werkt als volgt: de moeders nomineren hun werkgever en/of kinderopvang. Uit alle nominaties maken wij een eerste selectie waaruit een professionele jury vervolgens de winnaars kiest.
 

Partner Content