Hoe ontstaat een postnatale depressie?

Ongeveer 10% van de zwangere vrouwen krijgt na de bevalling een depressie. Dat zijn in Vlaanderen zo?n 6000 vrouwen per jaar. Libelle vroeg aan psychiater Yolente Roelens, verbonden aan de afdeling Moeder en Kind van het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus in Sint-Denijs-Westrem, hoe dat komt.

“Een postnatale of postpartum depressie ontstaat door een combinatie van biologische, sociale en psychische factoren”, legt ze uit. “De belangrijkste biologische factor is aanleg.
Vrouwen die vroeger al een depressie doormaakten of bij wie depressie in de familie voorkomt, lopen meer risico om een post-partum depressie te krijgen.”
Een andere, sociale factor heeft te maken met de maatschappelijke normen rond moederschap en gezinsleven. “Vrouwen horen perfecte, liefhebbende en gelukkige moeders te zijn”, zegt Yolente Roelens. “Moeder zijn is immers “het mooiste wat er is”. Ze verwachten dat ze gelukkig zullen zijn als ze een baby hebben. Daar komt bij dat veel van hen de zorg voor hun kinderen en huishouden combineren met een job. Ze kunnen dan met zichzelf in conflict raken als het ze niet lukt het moederschap en het bestaan als werkende vrouw probleemloos te combineren. Ze hebben het gevoel tekort te
schieten of raken overbelast.”
En ten slotte zijn ook psychische factoren, iemands “persoonlijkheidskenmerken” belangrijk. “Vrouwen die hoge verwachtingen hebben van het moeder- schap en zichzelf hoge eisen stellen, blijken gevoelig te zijn voor een postpartum depressie. Ze stellen zich voor dat de zorg voor hun kind hen vanzelfsprekend zal afgaan en dat ze hun “natuurlijke” moedergevoelens maar hoeven te volgen. Als hun baby dan veel huilt of vaak ziek is, kan de kloof tussen hun verwachtingen en de realiteit groot zijn.
Maar ook vrouwen die verwachten dat hun kindje zich zal aanpassen aan hún routine, maar in de praktijk merken dat het toch niet zo voorspelbaar reageert, zijn kwetsbaar. Zij voelen zich soms aan hun huis gekluisterd.”

Lees meer artikels over Postnatale Depressies in Zappypedia.

Hier kunt u terecht:

  • Praat met uw huisarts, gynaecoloog of regioverpleegkundige van Kind en Gezin, die u indien nodig kunnen doorverwijzen.
  • Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid, VVGG, 09-221 44 34
  • Lotgenoten postnatale depressie: http://groups.msn.com/postnataledepressie

Partner Content