Info voor alle papa’s

De Vlaamse overheid stelde een brochure samen: ‘Vader- en ouderschapsverlof’. Met deze brochure willen ze jonge en aanstaande vaders beter informeren over de voordelen van deze formules.

Uit onderzoekbleek dat veel jonge vaders deze verlofstelsels niet of onvoldoende kennen. De publicatie bevat informatie over vaderschapsverlof, ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking en tijdskrediet. Maar ook inspirerende getuigenissen van vaders die ouderschapsverlof opnemen of hebben opgenomen. 

Kind en Gezin zal de informatiefolder uitdelen tijdens de huisbezoeken bij ouders van pasgeboren kinderen.

Vaderschaps- en ouderschapsverlof worden vaak met elkaar verward. Het vaderschapsverlof houdt in dat elke vader recht heeft op 10 dagen verlof na de geboorte van zijn kind. Dit verlof moet kort na de geboorte worden opgenomen.

De term ‘ouderschapsverlof’ slaat op het recht van elke moeder en elke vader om 3 maanden voltijds ouderschapsverlof op te nemen per kind. Voor de meeste werknemers moet de opname gebeuren vooraleer het kind 12 jaar is.

Ouderschapsverlof kan worden opgenomen in 3 verschillende formules: voltijds, halftijds en 1/5. Er bestaat ook de mogelijkheid om dit verlof in stukken en in verschillende formules op te nemen. Concreet door bijvoorbeeld 1 maand voltijds verlof op te nemen en nadien 10 in '1/5de -regime'. De 1/5de –formuleis veruit het populairst.

Ouderschapsverlof is een succesverhaal; er is een sterke stijging van het aantal gebruikers. Hoewel het aantal ‘papa’s’ veel sneller stijgt dan het aandeel ‘mama’s’ blijft vooral een vrouwenzaak. 

"Mannen worden dan misschien vaak omschreven als het sterke geslacht maar uit dit onderzoek blijkt alleszins dat ze niet altijd het best geïnformeerde geslacht zijn.", aldus Minister Smet. "Als Minister van Gelijke Kansen wil ik met deze brochure de jonge papa’s een steuntje aanbieden in hun ‘huishoudelijke emancipatie’."

Jo Vandeurzen kondigde tijdens de persconferentie ook aan dat deze brochure intensief zou worden verspreid door Kind en Gezin. "Ik vind deze brochure een bijzonder waardevol initiatief, vandaar ook mijn steun. Ouderschapsverlof kan een toegevoegde waarde zijn voor Vlaamse gezinnen. Vaders die loopbaanonderbreking, en in het bijzonder ouderschapsverlof opnemen, spenderen een groot deel van de vrijgekomen tijd aan gezinstaken en gezinszorg. Het is dan ook een zeer concrete vorm van onthaasting die we aan de jonge Vlaamse gezinnen aanbieden."

Partner Content