Premature baby’s: 1 week méér kan het verschil maken

In Vlaanderen eindigt ongeveer 7,4% van alle zwangerschappen met een vroeggeboorte. Dat betekent dat de baby geboren wordt na een zwangerschap van 37 weken of minder. In Libelle van deze week lezen we het getuigenis van Petra (29), die beviel van dochter Billie toen ze pas zevenentwintig weken zwanger was.

In Vlaanderen eindigt ongeveer 7,4% van alle zwangerschappen met een vroeggeboorte. Dat betekent dat de baby geboren wordt na een zwangerschap van 37 weken of minder. In Libelle van deze week lezen we het getuigenis van Petra (29), die beviel van dochter Billie toen ze pas zevenentwintig weken zwanger was.

?Als de zwangerschap slechts 30 weken of minder heeft geteld, spreken we van extreem prematuur?, legt Ronald Vermeulen uit, hoofdverpleegkundige van de afdeling Neonatale Zorgen van het UZ Antwerpen. ?De laatste jaren nam het aantal vroeggeboortes tussen 32 en 36 weken lichtjes toe. Wellicht heeft dat te maken met in-vitrofertilisatietechnieken en meerlingenzwangerschappen.
Maar gelukkig blijkt die tendens zich nu te stabiliseren.?
De overlevingskansen van veel te vroeg geboren kinderen zijn enorm gestegen. Van de baby?s die na een zwangerschap van 25 weken geboren worden, overleeft bijna 56 procent.
Twee derden van hen kampt wel met blijvende lichte of zware handicaps.
Zodra de kaap van 28 weken is gehaald, stijgt de kans op overleving tot 90 à 95% en is het risico op een zware handicap veel kleiner.
Bij 25% van de vroeggeboortes is de oorzaak onbekend, zegt Ronald Vermeulen. ?Wel vaak voorkomende oorzaken zijn: het loslaten van de placenta, een hoge bloeddruk of een
infectie op de vruchtvliezen. Wat nu ook duidelijk is, is dat roken uit den boze is. Een rookverbod tijdens de zwangerschap zou het aantal premature bevallingen doen dalen.?

En als de baby eenmaal geboren is?
Ronald Vermeulen: ?Vanaf vijfentwintig weken wordt alles in het werk gesteld om de baby in leven te houden. Vóór die grens zijn de overlevingskansen heel klein. Tijdens de eerste twee jaar moeten prematuurtjes hard werken om hun achterstand in te halen. Het aantal weken dat ze te vroeg geboren zijn, wordt altijd van hun leeftijd afgetrokken.
Een kind dat zes weken te vroeg geboren is, wordt pas als eenjarige beschouwd op het moment dat hij één jaar en zes weken is.?
Baby?s die te vroeg geboren zijn, kampen vaak met dezelfde problemen.
Zo komen hersenbloedingen vaak voor bij premature kindjes, net als onrijpe longen, storingen in de bloedsomloop en een beperkte weerstand.
?De medische wereld blijft zoeken naar manieren om die problemen beter op te vangen of te voorkomen.
Zo wordt volop onderzoek gedaan naar nieuwe beademingstechnieken, om blijvende longproblemen bij vroeg geborenen te verminderen?, aldus Ronald Vermeulen.

Partner Content