Zwanger op het werk

Heel wat zwangere vrouwen worden gediscrimineerd op het werk . Dat blijkt uit een studie van het IGVM. Het gaat weldegelijk om de ervaringen van werkneemsters in België.

Wettelijk is elke discriminatie op het werk van vrouwen op grond van zwangerschap, bevalling of moederschap ontoelaatbaar. Deze vorm van
discriminatie blijkt frequent voor te komen. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) heeft sinds eind 2004 ongeveer 140 klachten ontvangen. Deze gingen over directe dan wel indirecte discriminatie op grond van zwangerschap en moederschap binnen de arbeidssfeer.

Het gaat over vragen met betrekking tot kinderwens, zwangerschap en moederschap bij aanwerving en sollicitatie. En klachten over niet-aanwerving of ontslag in geval van zwangerschap. In 2009 vertegenwoordigden dergelijke meldingen meer dan 38% van alle arbeidsgerelateerde klachten. 20% van alle klachtendossiers
die door het IGVM werden ontvangen betrof zwangerschapsgerelateerde geschillen.

Het aandeel neemt ook elk jaar toe. Dit soort discriminatie is problematisch omdat het aanstaande en jonge moeders ontmoedigt
om carrière te maken. Ongeacht hun capaciteiten en ambities.

Uit het onderzoek blijkt ook dat een vijfde van de werkneemsters geen verlof krijgt om voor haar zieke baby te zorgen. Ook blijken vrouwen niet in meer flexibele arbeidsomstandigheden te mogen werken. Of niet te durven vragen om meer flexibele omstandigheden.
 
Het gebrek aan gezinsvriendelijke maatregelen , zoals deeltijds werk , is ook problematisch. Voor jonge moeders is het een belangrijke reden om na de zwangerschap niet meer naar de werkgever terug te keren.
 
Wat zijn jouw ervaringen? Kreeg jij ook te maken met discriminatie tijdens of na je zwangerschap? Reageer op dit artikel!

Partner Content