Baby’s eerste stapjes

baby kruippakje
De meeste kinderen kunnen stappen rond hun dertiende levensmaand. Dat betekent natuurlijk niet dat kinderen die dat pas later doen, abnormaal zijn. Je zult misschien opgemerkt hebben dat je baby ook in zijn eerste levensmaanden al lijkt pasjes te willen te zetten. Maar dat is niet meer dan een reflex (de stapreflex) die al na een tweetal maanden weer verdwijnt. De eerste echte aanzet tot het stappen wordt gegeven rond de vijfde maand.

Rond de leeftijd van elf maanden kunnen ze al zelfstandig staan en kunnen ze aan de hand van mama of papa de nodige stapjes zetten.

Vanaf dan wordt het voor veel ouders uitkijken: baby gaat op die leeftijd immers langsheen tafels, stoelen en sofa’s stappen en alles wat voorheen voor de kleine kruiper op een veilige hoogte stond, komt nu binnen handbereik. Van zodra ze met wat steun kunnen rechtstaan of stappen willen de meeste kinderen overigens niet anders meer doen (ze trekken zich recht aan alles wat enigszins vast zit, tot en met je broekspijpen toe). In het begin is dat allemaal nog een beetje moeilijk ? want vermoeiend – en ze houden het dan ook niet lang vol. Na een paar tellen laten ze zich pardoes weer op hun achterste vallen. En dat gaat wel eens gepaard met gefrustreerde huilbuien. Hoe zou je zelf zijn als je iets wil maar je kan het nog niet….

Rond de dertiende levensmaand kan zowat drie vierden van de peuters dan eindelijk zelfstandig stappen. Dat stappen gebeurt vrij snel en meestal op de tenen. De knietjes blijven bij die eerste stapjes stijf en de benen lichtjes gespreid. Een grote moeilijkheid voor het kind is daarbij het stoppen. Toen het stappen nog gebeurde met steun van pakweg de salontafel (waarbij de snelheid heel wat lager lag) was dat stoppen wel nog makkelijk: toen liet je baby zich gewoon vallen. Nu is er na het bewaren van het evenwicht en het leren rechtop staan een nieuwe factor in het hele stapverhaal: de snelheid.

Wanneer je kind kan stappen, zal het intensief oefenen en zijn bewegingen steeds verder verfijnen. Het zal leren vanuit rechtstaande positie zijn speelgoed op te rapen en dan terug recht te komen. Stilaan groeit ook de interesse voor moeilijkere hindernissen zoals trappen. Rond zijn achttiende levensmaand zal je kind met wat hulp kunnen trappen nemen. Zorg nu voor de nodige afschermende kindveilige hekjes voor de trapopening. Je zou niet de eerste ouder zijn die plots zijn kind op het eerste verdiep of ergens halfweg de trappen aantreft ! R

ond hun tweede verjaardag zijn de meeste peuters volleerde stappers. Hun stapbewegingen zijn nu “volwassen”. Ze hebben immers geleerd om de zogeheten hiel-teen beweging te maken, de manier waarop ook jij loopt.

Kun je je kind leren stappen?

Je kunt je kind niet leren lopen, het is een stadium waar je spruit vanzelf in terecht komt. Dat betekent evenwel niet dat je je kindje niet kan aanmoedigen. Je kent de truukjes wel: voor je peuter gaan staan en hem tot bij je roepen terwijl je je armen uitstrekt is er maar één van. Wat algemeen wordt afgeraden is het gebruik van looprekjes. Die zouden volgens recent onderzoek zelfs contraproductief werken als het op leren lopen aankomt.

Een ander punt waar je dient op te letten is dat je kind in de mate van het mogelijke voldoende bewegingsruimte krijgt om zijn eerste stappen te zetten. Houd er daarbij rekening mee dat de nieuwe verworvenheden toenemende veiligheidsrisico’s inhouden (je kindje zal bijvoorbeeld zoals gezegd de neiging hebben zich aan alles en nog wat recht te trekken, die zware bloempot op metalen staander mag dus even weg uit de living).

Als je kind leert lopen, kan je het best geen schoentjes aantrekken. Op zijn blote voetjes is het immers makkelijker om het evenwicht te bewaren, ondermeer doordat je kind beter de grond voelt. Uiteraard geldt dit niet voor buiten of op al te koude of ruwe ondergronden ! En nu maar zien dat het fototoestel binnen handbereik ligt…