adoptie

Adoptie: hoe gaat dat in zijn werk?

Wat als je kinderen wil, maar een natuurlijke manier geen optie is? Dan is adopteren een manier om je kinderwens waar te maken. Maar hoe gaat adoptie in zijn werk?

Adoptie biedt de mogelijkheid om een kinderwens waar te maken als er geen andere mogelijkheid is. Bovendien krijgen kinderen die niet bij hun biologische ouders kunnen blijven, toch de kans om op te groeien in een warm gezin. Maar hoe werkt adoptie in België juist?

De voorwaarden om te adopteren:

Wil je een kind adopteren, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je bent minstens 25 jaar oud. Er is geen wettelijke maximumleeftijd. Bij het maatschappelijk onderzoek kan leeftijd wel een rol spelen in de beoordeling van de geschiktheid om te adopteren. Bij de toewijzing van een kind kan de bevoegde dienst in binnen- en buitenland ook rekening houden met de leeftijd.
 • Ook ben je minstens 15 jaar ouder dan het kind dat je adopteert.
 • Je volgt het verplichte voorbereidingsprogramma.
 • De familierechter heeft verklaard dat je geschikt bent om te adopteren.
 • Je kunt als alleenstaande adopteren of als koppel.
 • Koppels kunnen enkel samen adopteren als ze getrouwd zijn, wettelijk samenwonen of minstens 3 jaar samenwonen.

Bij buitenlandse adoptie worden vaak bijkomende voorwaarden gesteld, zoals het verplicht gehuwd zijn, vaste leeftijdsgrenzen, … Zij laten ook meestal geen adoptie door holebikoppels toe. Alle voorwaarden van de herkomstlanden vind je terug op kindengezin.be/adoptie.

De adoptieprocedure bestaat uit 2 grote delen:

Een geschiktheidsprocedure

Je volgt daarin de verplichte voorbereiding en na een maatschappelijk onderzoek beslist de familierechter of je geschikt verklaard wordt voor adoptie.

1. Aanmelden via Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA)

Om je aan te melden als adoptieouder vul je eerst een aanmeldingsformulier in en stuur je dat op naar  het VCA. Dat kan via e-mail (adoptie@kindengezin.be) of per post (Vlaams Centrum voor Adoptie, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel). Eens je aanmelding is geregistreerd, krijg je op basis van het ontvangen formulier informatie over de adoptiemogelijkheden.

2. Infosessie

Vervolgens geeft VCA je gegevens door aan Steunpunt Adoptie. Zij nodigen je uit voor een infosessie die bestaat uit twee delen (twee halve dagen, in totaal acht uur) en 25 euro zal kosten. De bedoeling van de infosessie is om kandidaat-adoptanten te informeren over de adoptieprocedure, kansen, risico’s,… Na de infosessie heb je 60 dagen de tijd om te bevestigen aan het VCA of je de procedure wil verderzetten. Dat doe je met het formulier dat je tijdens de infosessie krijgt. Naast de infosessie van Steunpunt Adoptie zijn er nog adressen waar je met vragen terechtkunt.

3. Instroombeheer

Het VCA bepaalt jaarlijks hoeveel kandidaat-adoptieouders kunnen starten met de voorbereidingssessies of een duplicaat van hun attest kunnen krijgen (het zogenaamde instroombeheer). Dit betekent dat het aantal kandidaten dat kan starten met de procedure wordt afgestemd op het aantal kinderen dat nood heeft aan adoptieouders.

4. Voorbereidingssessie

De kandidaat-adoptieouders die kunnen starten met de voorbereidingssessie worden doorverwezen naar Steunpunt Adoptie om deel te nemen aan een voorbereidingsprogramma dat drie dagen duurt. De sessies worden gegeven aan een groep van maximum 15 personen en kosten in totaal 250 euro. Je moet binnen het jaar na doorverwijzing gestart zijn met programma, anders wordt de procedure stopgezet.

5. Maatschappelijk onderzoek

Als je de voorbereiding hebt afgerond, moet je binnen het jaar een verzoekschrift indienen bij de griffie van de familierechtbank om een procedure te starten. Dit kost 100 euro. Hiervoor moet je volgende documenten meebrengen:

 • Het attest van voorbereiding
 • Uittreksel uit het strafregister
 • Geboorteakte
 • Huwelijksakte of verklaring van wettelijke samenwoning of bewijs van meer dan 3 jaar samenwonen
 • Bewijs van woonst en nationaliteit

De laatste drie documenten zijn niet verplicht als je in België geboren bent, maar door ze wel toe te voegen kun je extra wachttijd vermijden.

6. Geschiktheidsvonnis

Vervolgens beslist de rechter  door middel van een tussenvonnis dat er een maatschappelijk onderzoek wordt gestart. Het VCA ontvangt dat tussenvonnis en stuurt je dossier naar een Dienst voor Maatschappelijk Onderzoek (DMO). Daarna schrijf je het verloop van jouw leven neer, vult een vragenlijst in en bezorgt dat aan het VCA. Na ontvangst van die documenten nodigt DMO je uit voor twee gesprekken met een psycholoog en twee gesprekken met een maatschappelijk werker. Op basis van het verslag van de DMO verklaart de familierechter of je al dan niet geschikt bent om te adopteren.

Een bemiddelingsprocedure

Nadat je het geschiktheidsvonnis krijgt, moet je een keuze maken tussen een binnenlandse of buitenlandse adoptie. Als je kiest voor een buitenlandse adoptie kun je nog kiezen tussen een zelfstandige adoptie en een adoptie bij een erkende adoptiedienst.

Hoe lang duurt de adoptieprocedure?

De wachttijden voor adoptie kunnen hoog oplopen. Het hangt af van het aantal kinderen dat wordt afgestaan en het aantal kandidaat-adoptieouders. Bij een binnenlandse procedure moet je rekenen op een doorlooptijd van zeven tot negen jaar. Als je je nu kandidaat stelt als adoptieouder duurt het nog minstens vijf jaar voor je met de voorbereiding kan starten. De geschiktheidsprocedure duurt nog één jaar en daarna moet je nog één tot twee jaar wachten vooraleer een kind kan worden geplaatst.

Een buitenlandse adoptieprocedure duurt in totaal zo’n twee tot vijf en een half jaar. Het duurt één à twee jaar tot de voorbereiding kan starten en de geschiktheidsprocedure duurt één jaar. De wachttijden hangen sterk af van het land van herkomst, maar ook van het profiel dat kandidaat-ouders willen adopteren (bijvoorbeeld kinderen ouder van zes jaar of kinderen met een medisch probleem).

Bron: http://www.kindengezin.be/adoptie/ 

LEES OOK:

Volg ons op FacebookInstagramPinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief (onderaan de homepage) om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!

Partner Content

De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."